Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwo społeczne jest określone przez swoją misję, w szczególności, że przyczynia się pozytywnie do sprawy społecznej. Z tego powodu struktura przedsiębiorstwa społecznego może się różnić. Organizacje non-profit to z pewnością przedsiębiorstwa społeczne, ale wiele firm nastawionych na zysk zalicza się do tej kategorii, podejmując świadomą decyzję, by skupić się na altruistycznej sprawie, a nie na maksymalizacji zysków. Oczywiście istnieją także sposoby na utworzenie zarówno organizacji non-profit, jak i organizacji non-profit tej samej firmy. Pod względem struktury prawnej przedsiębiorstwa społeczne mają wiele opcji.

Social Enterprise Alliance oferuje tę definicję:

„W początkowym okresie ruch przedsiębiorstw społecznych był identyfikowany głównie z organizacjami non-profit, które wykorzystywały modele biznesowe i strategie zarobków, aby realizować swoją misję. Obecnie obejmuje także spółki celowe, których celem motywacyjnym jest społeczny. Misja jest podstawowa i fundamentalna; Forma organizacyjna to strategiczna kwestia tego, co najlepiej rozwinie misję społeczną. ”

Jak wygląda przedsiębiorstwo społeczne?

Doskonałym przykładem przedsiębiorstwa społecznego jest Plan Upełnomocnienia – organizacja, która zatrudnia osoby obecnie mieszkające w schroniskach dla bezdomnych, aby stworzyć kombinację zimowego futra, śpiwora i torby na ramieniu, która jest następnie dystrybuowana do bezdomnych w Detroit za darmo opłaty. Obejmuje to społecznie korzystną misję z ramieniem produkcyjnym, które produkuje przydatny produkt dla ukierunkowanych grup demograficznych, a jednocześnie bezpośrednio zapewnia zatrudnienie członkom tej grupy demograficznej.

Według Harvard Business Review, w większości stanów USA firmy nastawione na zysk mogą przyjmować darowizny, a firmy non-profit zarabiać, co rozprasza mity, że organizacja non-profit nie może zarabiać, lub przedsięwzięcie dla zysku nie przebije się darowiznami. Zauważają również, że po recesji w 2007 r. – kiedy sprawy wyglądały ponuro dla całej gospodarki USA – USA. darowizny charytatywne spadły tylko o 10 procent. Ostatecznie możesz użyć dowolnej struktury lub zdecydować się na stworzenie osobnych bytów, które współpracują z tą samą przyczyną na różne sposoby.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz