Rozliczenia podatkowe na emeryturze

Sposoby wypłacania pieniędzy na emeryturze

To oficjalne: jesteś na emeryturze. Prawdopodobnie oznacza to koniec regularnej wypłaty i może być konieczne zwrócenie się do inwestycji w celu uzyskania dochodu. Pamiętaj jednak, że wpływ podatków jest tak samo ważny, jak teraz, gdy oszczędzasz na emeryturę.

Dobrą wiadomością jest to, że w momencie przejścia na emeryturę może istnieć więcej opcji na zwiększenie dochodu po opodatkowaniu, zwłaszcza gdy oszczędności obejmują wiele rodzajów kont, takich jak tradycyjne konta emerytalne, konta Roth oraz oszczędności podlegające opodatkowaniu, takie jak konta maklerskie lub oszczędnościowe. Niezbyt dobrą wiadomością jest to, że wybór kont, z których należy czerpać i kiedy może być skomplikowaną decyzją.

„Wiele osób szuka sposobów na obniżenie podatków, które będą płacić w trakcie przejścia na emeryturę”, mówi Andrey Lyalko, wiceprezes ds. Rozwiązań finansowych Fidelity. „Czas ma kluczowe znaczenie. Zatem, w jaki sposób i kiedy zdecydujesz się wypłacić z różnych kont – 401 (k) s, kont Roth i innych kont – może wpływać na twoje podatki na różne sposoby”.

Znalezienie właściwej strategii wypłat

Zacznijmy od kluczowego pytania zadawanego przez wielu emerytów: Jak długo moje pieniądze będą trwać w czasie przejścia na emeryturę?

Na początek, Fidelity sugeruje rozważenie wycofania nie więcej niż 4-5% z oszczędności w pierwszym roku przejścia na emeryturę, a następnie zwiększenie kwoty w dolarach z pierwszego roku rocznie o stopę inflacji. Ale z jakich kont powinieneś brać te pieniądze?

Tradycyjnie wielu doradców sugerowało wycofanie się najpierw z rachunków podlegających opodatkowaniu, następnie rachunków odroczonych podatkowych, a na koniec rachunków Roth, w których wypłaty są wolne od podatku (patrz ilustracja poniżej). Cel: pozwolić, aby aktywa z odroczonym podatkiem rosły dłużej i szybciej.

Dla większości osób z wieloma kontami oszczędnościowymi na emeryturę i relatywnie równymi dochodami emerytalnymi z roku na rok lepszym rozwiązaniem mogą być proporcjonalne wypłaty. Po ustaleniu kwoty docelowej inwestor wycofuje się z każdego rachunku w oparciu o procent jego ogólnych oszczędności.

Efektem jest bardziej stabilny rachunek podatkowy po przejściu na emeryturę i potencjalnie niższe dożywotnie podatki i wyższe dożywotnie dochody po opodatkowaniu. Na początek rozważ 2 proste strategie, które mogą pomóc Ci w większym stopniu wykorzystać oszczędności emerytalne, w zależności od Twojej osobistej sytuacji.
Tradycyjne podejście: wypłaty z jednego konta na raz

Aby uzyskać wyraźniejszy obraz tego, jak to może działać, spójrzmy na hipotetyczny przykład: Joe ma 62 lata i jest singlem. Ma 200 000 USD na rachunkach podlegających opodatkowaniu, 250 000 USD na tradycyjnych rachunkach 401 (k) i IRA oraz 50 000 USD na Roth IRA. Otrzymuje 25 000 USD rocznie na ubezpieczenie społeczne, a jego całkowity dochód po opodatkowaniu wynosi 60 000 USD rocznie. Załóżmy, że roczny zwrot wynosi 5%.

Jeśli Joe podejmie tradycyjne podejście, wycofując się z jednego konta na raz, zaczynając od podlegającego opodatkowaniu, następnie tradycyjnego, a na końcu Rotha, jego oszczędności będą trwać nieco ponad 22 lata, a on będzie płacił około 74 000 USD podatków przez cały okres emerytury.

Jedną ze strategii dla emerytów, która pomaga obniżyć podatki, jest uzyskanie zysków kapitałowych, gdy znajdują się w niższych przedziałach podatkowych. Na przykład pojedyncze podmioty, których dochód do opodatkowania jest niższy niż 38 600 USD, mieszczą się w 2 niższych przedziałach podatkowych. Odpowiada to 0% podatkowi od zysków kapitałowych. Jeżeli dochód do opodatkowania wynosi od 38 601 USD do 425,800 USD, stopa długoterminowych zysków kapitałowych wynosi 15%. Pamiętaj, że kwota zwykłego dochodu wpływa na stawki podatku od zysków kapitałowych długoterminowych.

Poznaj Jamiego, hipotetycznego pojedynczego filera z 21 525 USD zwykłego dochodu i 5000 USD w długoterminowych zyskach kapitałowych. Po skorzystaniu ze standardowego odliczenia w wysokości 12 000 USD będzie miała 9525 USD (21 525 USD – 12 000 USD) podlegających 10% podatkowi dochodowemu, ale jej 5000 USD zysków kapitałowych zostanie opodatkowanych według stawki 0%. Szacowany całkowity należny podatek: 953 USD.

Spotkaj się teraz z Davidem, hipotetycznym singlem, który ma 50 601 USD w zwykłym dochodzie i 5000 USD w długoterminowych zyskach kapitałowych. Po wyjęciu 12 000 USD w standardowym odliczeniu; jego pierwsze 9 525 USD dochodu podlegającego opodatkowaniu będzie opodatkowane według stawki 10%, pozostałe 29 076 USD zwykłego dochodu na poziomie 12%, a ze względu na jego wyższy przedział podatku dochodowego 5000 USD długoterminowych zysków kapitałowych zostanie opodatkowanych według stawki 15% lub 750 USD. Jego szacunkowy całkowity należny podatek: 5 192 USD.

Duża różnica: Jamie płaci zero za swoje długoterminowe zyski kapitałowe, ponieważ jej dochód jest poniżej tego progu kluczowego wynoszącego 38 600 USD, ale David płaci 15% swoich 5000 USD ze względu na swoje wyższe zarobki.

Inwestorzy, którzy mogą skorzystać z długoterminowej stopy zysku kapitałowego w wysokości 0%, mogą rozważyć skorzystanie z konta podatkowego w celu pokrycia wydatków. Po wyczerpaniu podstawy opodatkowania można zastosować podejście proporcjonalne.

Ponadto strategia ta umożliwia inwestorom przechowywanie aktywów na bardziej efektywnych podatkowo rachunkach przez dłuższy czas, opóźniając wycofywanie się z ich rachunków tradycyjnych i Roth, gdzie aktywa mogą rosnąć odpowiednio odroczone lub zwolnione z podatku.
Planować naprzód

Optymalizacja wypłat na emeryturze jest złożonym procesem, który wymaga dokładnego zrozumienia sytuacji podatkowych, celów finansowych i struktury rachunków. Jednak 2 przedstawione tutaj proste strategie mogą potencjalnie pomóc w zmniejszeniu kwoty podatku należnego na emeryturze.

Ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na przemyślenie podatków i przygotować plan zarządzania wypłatami. Skonsultuj się z doradcą podatkowym lub finansowym, aby ustalić sposób postępowania, który ma dla Ciebie sens.
http://www.gajg.pl/

Możesz również polubić

Dodaj komentarz