Finanse

Opinie ekspertów mogą się różnić, ale generalnie istnieją pewne standardowe analizy, które biznesplan powinien mieć, niezależnie od szczegółów.

Szczegółowe dyskusje na temat każdej z nich można znaleźć w Internecie: „Książka o planowaniu biznesowym”, ale omówmy tutaj, co prawdopodobnie powinno znaleźć się w biznesplanie.

1. Najważniejszy jest przepływ środków pieniężnych. Firmy działają na gotówkę. Żaden biznesplan nie jest kompletny bez planu przepływów pieniężnych.

2. Zyski i straty uwzględniające sprzedaż, koszty sprzedaży, koszty operacyjne i zyski. Jest to oczywiście również rachunek zysków i strat pro forma. W większości przypadków powinna wykazywać sprzedaż pomniejszoną o koszty sprzedaży jako marżę brutto, a marża brutto pomniejszona o koszty operacyjne jako zysk przed odsetkami i podatkami (zwany również zyskiem brutto i wkładem w koszty ogólne). Zwykle istnieje również prognoza odsetek, podatków i zysków netto.

3. Bilans pro-forma: oprócz gotówki i dochodów występuje bilans aktywów, pasywów i kapitału.

4. Prognoza sprzedaży: Formularz może się różnić w zależności od firmy, ale trudno wyobrazić sobie plan bez prognozy sprzedaży. Niektóre plany przewidują z rozdzierającymi szczegółami, niektóre podsumowują, ale prognoza powinna tam być. W najprostszym z planów prognoza sprzedaży może być pojedynczą linią w rachunku zysków i strat pro forma.

5. Plan personelu: Koszty osobowe są tak ściśle związane z kosztami stałymi, że często należy je rezerwować i omawiać. W niektórych prostych planach, podobnie jak prognoza sprzedaży, mogą one być po prostu liniami lub dwoma w rachunku zysków i strat.

6. Wskaźniki biznesowe: Liczby są tam, gdzie występuje dochód pro forma, gotówka i bilans, więc współczynniki można obliczyć. Nie jest to konieczne dla planu wewnętrznego, jak dla bankierów i inwestorów, ale niektóre kluczowe wskaźniki są prawie zawsze dobrym pomysłem. Powinny one prawdopodobnie zawierać pewne wskaźniki rentowności, takie jak marża brutto, zwrot z inwestycji, zwrot z aktywów i zwrot z inwestycji; plus niektóre wskaźniki płynności, takie jak stosunek zadłużenia do kapitału własnego, wskaźnik bieżący i kapitał obrotowy. Wiesz już, które wskaźniki chcesz wykorzystać i jak je obliczyć. Bankier będzie miał podobny pogląd.

7. Analiza progu rentowności: większość analiz progu rentowności zawartych w biznesplanach ma niewielką wartość, ale większość bankowców i analityków lubi je oglądać.

8. Prognoza rynkowa: Oprócz prognozy sprzedaży, która jest niezbędna, dobrym pomysłem jest również prognoza rynkowa. Ilu potencjalnych klientów tam jest? Jak rozwój rynku może wpłynąć na ten biznes?

Możesz również polubić

Dodaj komentarz