Efekty obniżki stóp korporacyjnych na pracę i wynagrodzenia

Odpowiednia reforma podatku dochodowego jest kluczem do rozwoju gospodarki, zwiększenia rzeczywistych dochodów rodzinnych i uczynienia z USA lepszego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenia działalności gospodarczej. Fundacja podatkowa modelująca obniżkę stawki podatku od osób prawnych do 20 procent szacuje, że polityka podniosłaby długoterminowy poziom PKB o ponad 3,0 procent, pobudzi inwestycje kapitałowe o 8,5 procent i stworzy ponad 592 000 miejsc pracy, jednocześnie zwiększając dochody podatkowe pracujących Amerykanów średnio o 1800 USD.

Kongresowi podatnicy wkrótce ujawnią swoje plany reformy federalnego kodeksu podatkowego. Najważniejszą rzeczą, jaką Kongres i administracja Trumpa mogą zrobić, aby pobudzić wzrost gospodarczy, podnieść płace pracowników, stworzyć miejsca pracy i sprawić, by gospodarka USA była bardziej konkurencyjna na całym świecie, to reforma – połowa naszego systemu podatkowego. Jednym z najważniejszych elementów tej reformy jest obniżenie stawki podatku od osób prawnych.

Ostatnio toczy się wielka debata nad tym, jak obniżki stóp firm mogą tworzyć miejsca pracy i podnosić płace i standardy życia. Wyniki szeroko zakrojonych badań ekonomicznych i modelowania podatkowego przeprowadzone przez Fundację Podatkową sugerują, że obniżenie stawki podatku od przedsiębiorstw do konkurencyjnych na całym świecie 20 procent znacznie obniżyłoby koszt kapitału, co z kolei zwiększyłoby inwestycje kapitałowe, prowadząc do wyższych płac i większej liczby miejsc pracy.

Nasze badanie pokazuje również, że te korzyści gospodarcze zostałyby zwiększone, gdyby prawodawcy połączyli obniżkę stóp korporacyjnych z uwzględnieniem pełnego wydatkowania inwestycji kapitałowych.
PKB, inwestycje i efekty pracy obniżki stóp

Zastosowaliśmy nasz model opodatkowania podatkowego i wzrostu (TAG) makroekonomicznego [1], aby symulować długoterminowe skutki ekonomiczne tych polityk oddzielnie i razem, aby dać twórcom podatków pomysł na to, jak te zasady współpracują ze sobą. Poniższa tabela podsumowuje długoterminowe wyniki tego ćwiczenia.

Tutaj widzimy, że obniżenie stawki podatku od osób prawnych do 20 procent zwiększyłoby długoterminowy poziom PKB o 3 procent i zwiększyłoby kapitał o więcej niż 8 procent. Efektem tego jest podniesienie płac o ponad 2,5% i stworzenie ponad 577 000 etatowych pełnych etatów.

Wyniki są bardzo podobne, ponieważ umożliwiają przedsiębiorstwom pełne wydatkowanie na inwestycje kapitałowe. W tym przykładzie długoterminowy okres wynosi zwykle około dziesięciu lat, kiedy polityka przepracowała drogę przez gospodarkę. [2]

Łączenie obu zasad nie podwaja wyników z powodu ich interaktywnych efektów. Widzimy jednak, że obie te polityki razem wzniosłyby PKB o 4,5 procent, a kapitału o prawie 13 procent. Te siły ekonomiczne działają podnosząc zarobki średnio o 3,8 procent i tworząc 861 000 pełnych etatów.

Niektórzy mogą kwestionować, w jaki sposób obniżka stóp w korporacjach mogłaby stworzyć tak wiele miejsc pracy, podczas gdy gospodarka dąży do pełnego zatrudnienia. Model TAG faktycznie szacuje wzrost całkowitej liczby godzin przepracowanych w gospodarce w wyniku zmiany polityki. W ten sposób niektóre z tych pełnoetatowych godzin równoważnych mogłyby zostać obsadzone przez nowych pracowników, podczas gdy inne byłyby wypełniane przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, którzy przeniosą się na pełny etat lub niektórzy bezczynni ludzie wracają na rynek pracy.

Należy również zauważyć, że przy dokonywaniu tych szacunków nie uwzględniamy żadnego wzrostu zysków przenoszonych do Stanów Zjednoczonych, zarówno przez firmy amerykańskie, które repatriują zagraniczne zarobki, jak i zagraniczne firmy zwiększające inwestycje w USA. Uważamy, że niższe stawka podatku od przedsiębiorstw zachęciłaby do takiej działalności, ale oszacowanie tych skutków nie wchodziło w zakres tego działania.

Wpływ na dochody po opodatkowaniu może zwiększyć poparcie dla cięć stóp korporacyjnych

Zwykle niewiele jest publicznego poparcia dla reformy podatku od osób prawnych, ponieważ większość ludzi nie widzi, jak przyniesie to korzyści ich życiu. Reforma podatku od osób prawnych nie może „wpłacać gotówki do kieszeni obywateli” w taki sam sposób, jak obniżkę indywidualnych stawek podatkowych, ale może mieć potężny wpływ na podniesienie dochodów po opodatkowaniu i poziomu życia.

Jak widzieliśmy w powyższych wynikach modelowania, zarówno wydatki, jak i obniżka stóp dla firm mogą podnieść płace z powodu zwiększonej wydajności generowanej przez wzrost inwestycji kapitałowych. Lepsze narzędzia zwiększają produktywność pracowników. Pracownicy, którzy są bardziej wydajni, zarabiają więcej w czasie. Kiedy te zyski zostaną połączone z ogólnym wzrostem gospodarczym, wzrosną dochody po opodatkowaniu i standardy życia.

Model TAG Fundacji podatkowej uwzględnia te efekty makroekonomiczne w naszych szacunkach dotyczących zmiany dochodów po opodatkowaniu dla podatników o różnych poziomach dochodów. W pobliżu tabeli widać, że 20-procentowa stawka podatku od osób prawnych podniosłaby dochody po opodatkowaniu o średnio ponad 1800 USD. Każda grupa dochodowa odnotowałaby co najmniej 3,3-procentowy wzrost dochodów po opodatkowaniu z powodu obniżki stóp korporacyjnych.

Model TAG szacuje, że połączenie 20-procentowej stawki podatku od przedsiębiorstw i pełnego wydatkowania zwiększyłoby dochody po opodatkowaniu o średnio 2 664 USD. Ponownie, zyski te stanowią połączenie wzrostu płac, wzrostu gospodarczego i rozproszonej wartości obniżek podatków.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz