Kolejny dzień, kolejna propozycja podatku dochodowego brutto w Oregonie

Ustawodawca w Oregonie rozpoczął swoją sesję 1 lutego i już jest na dobrej drodze, aby znaleźć sposób na zakończenie deficytu w wysokości 1,8 mld USD. Niektóre z nich są niewielkie, takie jak proponowany podatek akcyzowy od kawy. Inne są większe, jak nowy podatek od wpływów brutto, zaproponowany wczoraj przez senat stanu Oregon.

Zgodnie z wnioskiem Oregon utworzyłby nowy „podatek od przywileju działalności gospodarczej” w postaci podatku od wpływów brutto. Podatek wynosiłby 0,7% od wszystkich sprzedaży przekraczających 5 milionów USD. Filary o wartości sprzedaży mniejszej niż 5 milionów USD płacą 250 $ rocznie, a osoby poniżej 150 000 USD będą zwolnione z obowiązku składania zwrotu.

Podatek od przychodów brutto miałby zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich struktury prawnej, co oznacza, że ​​podatek odroczony byłby również obłożony podatkiem od przeniesienia własności, który z reguły podlega indywidualnemu podatkowi dochodowemu. Wniosek nie uchyla państwowego podatku dochodowego od osób prawnych, a zamiast tego jest dodatkiem do podatku.

W wyjątkowej sytuacji niniejszy wniosek ma formę poprawki konstytucyjnej, a nie aktu prawnego. Specjalne wybory odbędą się 16 maja 2017 r. Oregon ma klauzulę o powstaniu w swojej konstytucji państwowej, więc zaproponowanie tego jako poprawki mogłoby być sposobem na rozpoczęcie przez senat rozmów o podatku od wpływów brutto, bez naruszania konstytucyjnych ograniczeń.

Oregon kontynuuje odkrywanie, tworząc nowy podatek od wpływów brutto w poszukiwaniu większych przychodów i większej stabilności przychodów. Działanie 97 nie powiodło się w listopadzie, a teraz jest to trzecia propozycja podatku od wpływów brutto w Oregonie od czasu klęski Miara 97.

Zwolennicy podatku od wpływów brutto w Oregonie nadal utrzymują Ohio i podatek od działalności gospodarczej (CAT) jako przykład państwa, w którym podatek od działalności gospodarczej jest skuteczny. Właśnie dziś rano mój kolega, Jared Walczak, napisał o wyzwaniach stawianych przez CAT. (Zachodnia Wirginia rozważa również podobną propozycję).

Zgodnie z Ohio CAT, firma o marży zysku wynoszącej 1 procent ma 26-procentową efektywną stopę podatkową od dochodu netto firmy, co jest godne uwagi, biorąc pod uwagę, że niektóre branże pracują na przeciętnych marżach zysku zaledwie kilku procent, i oczywiście niektóre firmy doświadczyć rzeczywistych strat. W badaniu Ernst & Young (obecnie EY) zastosowano średnie wskaźniki zysku dla głównych branż w celu oszacowania efektywnych stawek podatkowych w ramach CAT i ustalono stawki od 0,4 procent (zarządzanie przedsiębiorstwami) do 8,6 procent (budownictwo), przy średniej ważonej wynoszącej 4,7 procent od 0,26 procent brutto od podatku od pokrycia, niewiele wyższy od tego, co proponowano w Zachodniej Wirginii. Inne branże o ponadprzeciętnych stawkach podatkowych w ramach Ohio CAT obejmują sprzedaż hurtową (8,3 procent), detaliczną (7,9 procent) oraz transport i magazynowanie (7,0 procent), wszystkie niskomarżowe przedsiębiorstwa.

Pod wieloma względami podatki od wpływów brutto są powrotem do wcześniejszej epoki. Kiedyś, ze względu na łatwość administrowania, podatki te zostały w znacznym stopniu porzucone w ciągu XX wieku, ponieważ państwa dążyły do ​​modernizacji swoich kodów podatkowych i odrzucenia swoich najmniej konkurencyjnych komponentów. Jednak ostatnio, gdy dochody z podatku dochodowego od osób prawnych gwałtownie spadły, podatki od wpływów brutto odnotowały odrodzenie, przyjęte w Ohio, Nevadzie i Teksasie, a obecnie rozważane w legislaturze Oregon po klęsce wysokoprocentowego podatku od wpływów brutto na głosowanie państwowe w listopadzie ubiegłego roku.

Piramidy podatkowe mają wpływ na Oregonians, dzięki wyższym cenom lub mniejszym możliwościom zatrudnienia. (Chociaż ta propozycja nie jest bezpośrednio porównywalna z empirią działania 97, kierunek wyników byłby podobny).

Ustawodawcy stanu Oregon nadal flirtują z paragonem brutto, wadliwym, przestarzałym rodzajem opodatkowania. W dążeniu państwa do zwiększenia dochodów ustawodawcy powinni zbadać inne opcje.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz