Zarządzanie projektem budowlanym #1

Co to jest zarządzanie projektem budowlanym (CPM)?

 

Według Project Management Institute (PMI), zarządzanie projektami jest „sztuką kierowania i koordynowania zasobów ludzkich i materialnych przez cały czas trwania projektu przy użyciu nowoczesnych technik zarządzania w celu osiągnięcia z góry określonych celów zakresu, kosztów, czasu, jakości i uczestnictwa celów. „Możesz rozszerzyć definicję PMI do zarządzania projektami budowlanymi, w której kierownik projektu budowy używa tego samego modelu do osiągnięcia tego samego celu, tylko w kontekście konstrukcyjnym.

 

Na najbardziej podstawowym poziomie zarządzanie projektami budowlanymi zajmuje się planowaniem, koordynacją i realizacją projektu budowlanego, niezależnie od tego, czy jest to przedsięwzięcie budowlane, mieszkalne, komercyjne, instytucjonalne, przemysłowe, ciężkie cywilne czy środowiskowe.

 

Zarządzanie projektami budowlanymi zwykle obejmuje skomplikowane zadania, które mogą zmieniać się gwałtownie, w zależności od wykonywanej pracy, i wymaga silnych umiejętności w zakresie komunikacji, głębokiej znajomości procesu budowlanego i umiejętności rozwiązywania problemów. Zarządzanie projektami budowlanymi to skomplikowana dziedzina, wymagająca wiedzy w wielu różnych dziedzinach, takich jak finanse, mediacja, prawo, biznes i wiele innych.

Historia zarządzania budową, od piramid po dzień dzisiejszy

 

Dopóki istnieją złożone projekty budowlane, byli to menedżerowie projektów. Jednak od stuleci osoba nadzorująca budowę skomplikowanego budynku często była architektem, co jest uważane za przypadek w starożytnych budowlach, takich jak Wielkie Piramidy Egiptu i akwedukty Rzymu.

 

Do renesansu indywidualni architekci zaczęli być znani ze swoich projektów, takich jak Sir Christopher Wren z Anglii. Wren zaprojektował i zbudował budynki pod koniec XVII i na początku XVIII wieku, w tym arcydzieło katedry św. Pawła, które pomogły nadać Londynowi bogate oblicze. Wren miał szeroką wiedzę, która zapowiadała rodzaje umiejętności potrzebnych w skomplikowanym projekcie budowlanym, z doświadczeniem w zaawansowanej matematyce i fizyce, a także w projektowaniu. Codziennie był na budowie, nadzorując każdy etap prac.

 

Zasady zarządzania projektami zaczęły nabierać kształtów w całej korporacyjnej Ameryce w okresie II wojny światowej, a do lat 50. XX wieku kierowali projektami budowlanymi. Oznaczało to, że fazy i założenia zarządzania projektem inżynierii budowlanej były teraz stosowane do różnych projektów korporacyjnych.

 

Coraz więcej szczegółów dotyczących zarządzania projektem budowlanym może być wykonywanych cyfrowo (patrz sekcja oprogramowania poniżej), a trend ten ma się rozwijać. Technologie i oprogramowanie przyjazne dla urządzeń mobilnych odegrają ważną rolę w tej dziedzinie, ponieważ młodsi pracownicy są bardziej zadowoleni z tej technologii i pozwolą na zarządzanie pracą i śledzenie z dowolnego miejsca.

 

Rola Project Managera w Zarządzaniu Budową

 

Kierownicy projektów budowlanych ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie projektu zgodnie z planem. Celem jest zarządzanie projektem w taki sposób, aby zakończyło się zgodnie z harmonogramem i budżetem, jednocześnie spełniając wymagania dotyczące kodów budowlanych, planów i specyfikacji. Kierownik projektu budowlanego może również zostać obciążony za ustawienie parametrów, finansów i kalendarza; weryfikacja i zatrudnianie podwykonawców i pracowników na miejscu; opracowanie strategii potencjalnego rozwiązywania konfliktów; i więcej.

 

The Construction Management Association of America, amerykańska jednostka certyfikująca zarządzanie budynkiem i organem rzecznictwa, twierdzi, że 120 wspólnych obowiązków kierownika budowy mieści się w tych siedmiu kategoriach:

 

Planowanie zarządzania projektami

Zarządzanie kosztami

Zarządzanie czasem

Zarządzanie jakością

Administracja kontraktu

Zarządzanie bezpieczeństwem

Profesjonalne praktyki zarządzania budową (zarządzaj zespołem pracującym nad projektem, określ rolę i obowiązki każdej osoby itp.)

 

Rola wykonawcy w zarządzaniu budową

 

Pierwszym etapem każdego projektu budowlanego jest faza projektowania, a kiedy to się skończy, kierownik projektu budowy otwiera proces licytacji dla zainteresowanych wykonawców. Aby zakwalifikować się do rozpatrzenia, wykonawcy muszą być w stanie wykazać, że mogą zajmować się bezpieczeństwem publicznym; podejmowanie decyzji, inżynieria, projektowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie czasem, kosztami i jakością. Wykonawcy, którzy spełniają te wytyczne, są następnie wybierani poprzez selekcję niskonakładową, wybór najlepszej wartości lub wybór oparty na kwalifikacji – wszystkie wspólne środki.

Podstawy zarządzania projektami budowlanymi: Jak wygrać projekt

 

Gdy właściciel projektu jest gotowy do rozpoczęcia, właściciel udostępni informacje o projekcie dużej grupie wykonawców, generalnych wykonawców lub podwykonawców w celu uzyskania ofert. Proces rozpoczyna się od oszacowania kosztów na podstawie planów i startów materiałowych, informując właściciela, ile pieniędzy powinien zapłacić za wykonawcę, aby ukończyć projekt.

 

Wykonawca może oczekiwać dwóch rodzajów ofert:

 

Oferta otwarta: stawki otwarte odnoszą się do projektów publicznych i zazwyczaj są reklamowane. Z otwartą ofertą każdy wykonawca może złożyć ofertę.

Zamknięta oferta: proces dla prywatnego projektu rozpoczyna się od zamkniętej oferty, w której właściciel zaprasza wybraną grupę kontrahentów, aby wysłać swoje oferty.

 

Niezależnie od tego, czy właściciel wybierze otwarty lub zamknięty proces przetargowy dla projektu, oferty zostaną wprowadzone, a wybór wykonawcy może rozpocząć się w oparciu o kilka kryteriów:

 

Wybór niskiej stawki: Najważniejszy cel dla właściciela projektu to dolna granica – również cena. Zwycięskim wykonawcą jest osoba, która złoży najniższą cenę za projekt.

Wybór oparty na kwalifikacji: W ramach tego procesu właściciel projektu prosi wykonawców o złożenie wraz z ofertą wniosku o kwalifikację (RFQ), który podsumowuje doświadczenie wykonawcy, plany zarządzania, przepływ organizacyjny i sukces w utrzymaniu budżetu i harmonogramu. Następnie właściciel projektu wybiera wykonawcę o najlepszych kwalifikacjach.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz