Zarządzanie projektem budowlanym #3

Schematyczne projektowanie: schematyczne projekty to rysunki lub szkice używane do identyfikowania przestrzeni, kształtów i wzorów. Nie każda część projektu budowlanego może być naszkicowana, oczywiście, ale te, które mogą być w tym typie projektu. Rysunki opisują materiały, kolory i tekstury. Te szkice mogą również przechwytywać plany pięter, gdzie będą umieszczane takie konstrukcje jak windy i tak dalej.

 

Zasady i proces zarządzania projektem

 

Po zakończeniu procesu licytacji może rozpocząć się faza budowy. Chociaż etapy projektu budowlanego różnią się od etapów tradycyjnego zarządzania projektami, mają podobny wzór.

 

Jeśli jeszcze ich nie znają, wszyscy kierownicy projektów budowlanych powinni zapoznać się z pięcioma fazami zarządzania projektem, opracowanymi przez Project Management Institute.

 

1. Inicjacja

 

Przed rozpoczęciem projektu kierownik projektu musi opracować i ocenić biznesowe uzasadnienie, aby ustalić, czy projekt jest wykonalny i warty podjęcia. Zainteresowane strony mogą zostać poproszone o zachowanie należytej staranności i, w razie potrzeby, przeprowadzenie testów wykonalności. Kiedy wszystkie strony zgodzą się na realizację projektu, kierownik projektu tworzy kartę projektu lub dokument inicjujący projekt (PID), który obejmuje zarówno potrzeby biznesowe, jak i biznesowe.

 

2. Planowanie

 

Następnie zespół projektowy opracowuje mapę drogową dla wszystkich zaangażowanych stron. Obejmuje to plan zarządzania projektem (PMP), oficjalny, zatwierdzony dokument stworzony przez kierownika projektu w celu kierowania wykonaniem i kontrolą, a także ustalania baz podstawowych dla zakresu, kosztów i harmonogramu. Możesz również spodziewać się tych dokumentów w fazie planowania:

 

Dokumentacja zakresu i dokumentacja zakresu: określa potrzeby biznesowe, korzyści, cele, rezultaty i kluczowe etapy projektu.

 

Struktura podziału pracy (WBS): Ten dokument rozbija zakres projektu na wizualne, łatwe do opanowania części.

 

Plan komunikacji: określa wszystkie aspekty komunikacji, od celów i zadań, poprzez role, po narzędzia i metody. Plan komunikacji tworzy wspólne ramy, z których każdy może pracować, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów.

 

Plan zarządzania ryzykiem: Pomaga to kierownikom projektu w identyfikacji zagrożeń wcześniej, w tym szacunkach czasu i kosztów, które mogą nie zostać osiągnięte, potencjalnych cięciach budżetowych, zmianach wymagań i braku zaangażowanych zasobów.

 

3. Wykonanie

 

Teraz zaczyna się praca. Zazwyczaj wszystkie strony organizują spotkanie inauguracyjne, a następnie zespół projektowy rozpoczyna kluczową pracę związaną z przydzielaniem zasobów, wdrażaniem planów zarządzania projektami, konfigurowaniem systemów śledzenia, wypełnianiem zadań, aktualizowaniem harmonogramu projektu oraz w razie potrzeby modyfikowaniem planu projektu.

 

4. Wydajność i monitorowanie

 

Faza monitorowania często odbywa się równolegle z fazą wykonania. Ta faza jest niezbędna do pomiaru postępów i wyników oraz zapewnienia, że ​​elementy są zgodne z ogólnym planem zarządzania projektem.

 

5. Zamknięcie

 

Ta końcowa faza oznacza zakończenie projektu. Aby oznaczyć wniosek, kierownicy projektów mogą odbyć sesję pośmiertną, aby omówić, które części projektu się nie spełniły. Następnie zespół projektowy tworzy listę wszystkich zadań, które pozostają, wykonuje ostateczny budżet i wydaje raport z projektu.

 

Etapy zarządzania projektami budowlanymi

 

Cykl życia zarządzania budową rozpoczyna się w tym samym czasie, co proces licytacji, ale po sfinalizowaniu umowy mięso z projektu może zostać oznaczone gwiazdką.

 

Oto etapy projektu budowlanego:

 

1. Projekt

 

Jest to pierwszy etap projektu budowlanego, a po jego zakończeniu sygnalizuje rozpoczęcie procesu licytacji. W kontraktach typu design-bid-build właściciel wybiera kontrahenta na podstawie wykonanych projektów.

 

Na tym etapie architekt lub inżynier najpierw ocenia wykonalność projektu na podstawie przepisów i kodów budynku, a także liczby pomieszczeń, wielkości budynku i ilości miejsca. Następnie tworzy schematyczne projekty lub szkice, badając rodzaj sprzętu i potrzebnych materiałów oraz ich koszt.

 

2. Wstępna budowa

 

Proces licytacji został zakończony, a właściciel wybrał wykonawcę. Wykonawca jest następnie powiązany z zespołem projektowym, w tym z administratorem kontraktu, kierownikiem projektu, inżynierem budowy i kierownikiem. Następnie zespół przygotowuje witrynę do budowy. Przeprowadzają badanie na miejscu, badają glebę i identyfikują wszelkie możliwe nieoczekiwane sytuacje, takie jak wyzwania środowiskowe.

 

3. Zamówienia

 

Zespół projektowy zakupuje wymagany sprzęt, materiały i robociznę. Innymi słowy, etapem zamówienia jest moment, w którym zespół kupuje wszystko, co jest potrzebne do ukończenia projektu. Złożoność tego etapu zależy od wielkości projektu i firmy. Duże krajowe firmy budowlane zwykle mają działy zaopatrzenia, które wynajmują materiały do ​​pracy i zakupu dla setek projektów jednocześnie. Z drugiej strony, w przypadku mniejszych projektów, nadinspektor może kupić ograniczone ilości materiałów z lokalnych materiałów budowlanych lub zatrudnić miejscowego robotnika.

 

4. Budowa

 

Aby rozpocząć fazę budowy, nadinspektor zorganizuje spotkanie z podwykonawcami i dostawcami materiałów, aby ustalić podstawowe zasady współpracy. Następnie zespół musi przygotować się do rozpoczęcia budowy, zakończenia działań, takich jak utworzenie tymczasowych magazynów, zabezpieczenie miejsca, opracowanie materiałów i planu postępowania, ustanowienie programów bezpieczeństwa i więcej. Następnie zespół rozpoczyna budowę.

 

5. Uruchomienie

 

Po zakończeniu budowy rozpoczyna się etap oddania do eksploatacji. Proces oddania do eksploatacji składa się z dwóch części. Po pierwsze, zespół projektowy musi przetestować systemy i sprzęt, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie przed przekazaniem budynku właścicielowi. Następnie zespół musi przeszkolić personel właściciela w zakresie obsługi i konserwacji systemów w nowym budynku.

 

6. Obłożenie właściciela

 

Kiedy właściciel przenosi się do nowego budynku, rozpoczyna się okres gwarancji. Zapewnia to, że wszystkie materiały, sprzęt i jakość budynku spełniają oczekiwania określone w umowie. Istnieją dwa rodzaje gwarancji: gwarancje ekspresowe (pisemne i zawarte w umowie) oraz domniemane gwarancje (ustanowione lub wymagane przez prawo).

Możesz również polubić

Dodaj komentarz