10 wskazówek bezpieczeństwa na budowie #1

Czerwiec to Krajowy Miesiąc Bezpieczeństwa, więc czy jest lepszy czas, aby zapewnić kilka wskazówek bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i pracodawców. (Jest to także Miesiąc świadomości w zakresie akordeonu narodowego i przyjmijcie miesiąc w schronisku dla każdego, kto był ciekawy.)

 

Aby zapoznać się z tymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, skupiliśmy się na 10 najczęściej wymienianych standardach OSHA w budownictwie. Dla każdego przytoczonego standardu mamy krótkie wyjaśnienie standardu lub zagrożenia wraz z kilkoma ogólnymi wskazówkami dla pracowników, o których należy pamiętać, wraz z pewnymi wymaganiami stawianymi pracodawcom, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla swoich pracowników.

 

ss11. Podczęść M – Ochrona przed upadkiem – 1926.501 Obowiązek ochrony przed upadkiem.

Liczba cytatów opublikowanych w roku finansowym 2015: 7,133

 

Obowiązek ochrony przed upadkiem jest najczęściej cytowanym standardem w branży budowlanej i jest jedną z głównych przyczyn śmierci pracowników w budownictwie. Pracodawcy muszą lepiej oceniać miejsca pracy i wdrażać systemy ochrony przed upadkiem, aby chronić pracowników.

 

Pracownicy: Pracownicy powinni zapoznać się ze wszystkimi potencjalnymi niebezpieczeństwami upadku w miejscu pracy. Nigdy nie pracuj w obszarze, w którym systemy zabezpieczające przed upadkiem nie zostały jeszcze zainstalowane. Pracownicy korzystający z osobistych systemów zabezpieczających przed upadkiem powinni sprawdzić je przed każdym użyciem, aby upewnić się, że działają prawidłowo i są wolne od uszkodzeń. Smycz lub lina ratunkowa powinny być na tyle krótkie, aby uniemożliwić pracownikowi kontakt z niższym poziomem w razie upadku. Oznacza to uwzględnienie długości lonży, długości dynamicznego wydłużenia dzięki elastycznemu naciągowi i wysokości pracownika.

 

Pracodawcy: Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia systemów ochrony przed upadkiem, aby chronić swoich pracowników na powierzchniach spacerowych lub roboczych z niezabezpieczonymi krawędziami lub bokami, które znajdują się sześć stóp nad niższym poziomem. Zabezpieczenie przed upadkiem może obejmować poręcze, systemy siatek bezpieczeństwa i osobiste systemy zabezpieczające przed upadkiem. Guardrails to jedyna zatwierdzona metoda, która faktycznie zapobiega upadkom. Siatki zabezpieczające i osobiste systemy zabezpieczające przed upadkiem zapobiegają upadkowi pracowników na duże odległości.

 

Zabezpieczenie przed upadkiem obejmuje ochronę pracowników przed wpadnięciem w otwory, takie jak szyby wind i świetliki dachowe, a także wykopy. Pracodawcy są również zobowiązani do ochrony pracowników przed spadającymi przedmiotami, wymagając, aby ciężkie czapki były noszone przez pracowników oraz instalując deski, ekrany lub barierki, wznosząc daszki lub barykadując obszar, aby utrzymać pracowników.

 

ss22. Podczęść L – Rusztowania – 1926.451 Wymagania ogólne.

Liczba cytatów opublikowanych w roku 2015: 4 492

 

Około 65% wszystkich pracowników budowlanych wykonuje prace na rusztowaniach. Pracownicy wykonujący prace na rusztowaniach i wokół nich są narażeni na upadki, porażenia prądem elektrycznym i upadki przedmiotów.

 

Pracownicy: Podczas pracy na rusztowaniu, pod nim lub wokół niego należy nosić twarde czapki. Pracownicy powinni również nosić solidne, antypoślizgowe buty robocze i używać smyczy narzędziowych podczas pracy na rusztowaniach, aby zapobiec poślizgnięciom i upadkom oraz chronić pracowników poniżej. Pracownicy nigdy nie powinni pracować na rusztowaniach pokrytych lodem, wodą lub błotem. Pracownikom zabrania się używania skrzyń, drabin lub innych przedmiotów w celu zwiększenia ich wysokości roboczej na rusztowaniu.

 

Pracownicy nie powinni nigdy przekraczać maksymalnego obciążenia podczas pracy na rusztowaniach. Nigdy nie pozostawiaj narzędzi, sprzętu lub materiałów na rusztowaniu po zakończeniu zmiany. Pracownicy nie powinni wspinać się na rusztowania w żadnym miejscu poza punktami dostępowymi zaprojektowanymi do dotarcia do platformy roboczej. Narzędzia i materiały powinny być podnoszone na platformę roboczą, gdy pracownik wspiął się na rusztowanie.

 

Jeśli wymagane są osobiste systemy zabezpieczające przed upadkiem na rusztowanie, nad którym będziesz pracował, dokładnie sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń i zużycia. Pracownicy powinni zakotwiczyć system w bezpiecznym punkcie, który nie pozwoli mu na swobodne upadek na więcej niż sześć stóp przed zatrzymaniem.

 

Pracodawcy: Wszystkie rusztowania powinny być zaprojektowane, wzniesione i zdemontowane przez kompetentną osobę. Kompetentna osoba powinna również sprawdzać rusztowania przed rozpoczęciem pracy każdego dnia, aby upewnić się, że jest ona bezpieczna w użyciu.

 

Rusztowanie powinno być postawione na solidnej podstawie, całkowicie oszalowane i oddalone co najmniej 10 stóp od linii energetycznych. Rusztowanie należy budować przy użyciu poręczy, podkładek i listew w celu ochrony pracowników pracujących na rusztowaniach, pod nimi i wokół nich.

 

ss33. Podczęść X – Schody i drabiny – 1926.1053 Drabiny.

Liczba cytatów opublikowanych w roku finansowym 2015: 2,662

 

Niewłaściwe użycie drabiny jest jedną z głównych przyczyn upadków pracowników budowlanych, powodujących obrażenia lub śmierć. Powody spadania drabiny obejmują niewłaściwy wybór drabiny, niepoprawne zabezpieczenie drabiny oraz próby ręcznego noszenia narzędzi i materiałów podczas wspinaczki.

 

Pracownicy: Zawsze utrzymuj trzy punkty kontaktu podczas wchodzenia i schodzenia po drabinie, czyli obu stóp i co najmniej jednej ręki. Przenośne drabiny powinny być wystarczająco długie, aby można je było umieścić pod stabilnym kątem, rozciągającym się trzy stopy nad powierzchnią roboczą. Pracownicy powinni przymocować drabiny do bezpiecznego punktu na górze i na dole, aby uniknąć przesuwania się lub upadku. Narzędzia i materiały powinny być noszone za pomocą paska narzędziowego lub liny, aby podnieść rzeczy, gdy przestaniesz się wspinać. Nigdy nie ładuj drabin powyżej ich znamionowej pojemności, w tym ciężaru pracownika, materiałów i narzędzi.

 

Pracodawcy: kompetentna osoba powinna kontrolować wszystkie drabiny przed użyciem każdego dnia. Wadliwe drabiny powinny być oznakowane lub oznakowane i wycofane z eksploatacji, dopóki nie zostaną odpowiednio naprawione. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa drabiny i wiedzieć, jak wybrać odpowiednią drabinę do pracy. Wszystkie drabiny na placu budowy powinny być zgodne ze standardami OSHA. Obejmuje to drabiny robo- cze, drabiny stałe i przenośne drabiny, zarówno samonośne, jak i te, które nie są. Jeśli pracownicy używają zasilanego energią sprzętu elektrycznego, drabiny powinny mieć nieprzewodzące boczne poręcze.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz