Jak założyć firmę budowlaną #2

Kim są Twoi klienci?

 

Innymi słowy, do kogo będziesz się marketingował i kto będzie płacił za twoje usługi?

 

Odpowiedź może cię zaskoczyć. Twoi klienci niekoniecznie są końcowym użytkownikiem lub użytkownikiem ukończonej pracy.

 

Pomyśl o tym w ten sposób: chcesz sprzedać swoje usługi ludziom lub organizacjom, które będą dla Ciebie pisać kontrole.

Określanie, kim są Twoi klienci:

 

Jeśli pracujesz na powierzchni komercyjnej, klientem może być grupa deweloperska lub właściciel nieruchomości.

Jeśli specjalizujesz się w przebudowie przejętych domów, klientem może być bank lub unia kredytowa, która jest właścicielem nieruchomości i chce ją odsprzedać.

Jeśli specjalizujesz się w systemach użyteczności publicznej lub projektach robót publicznych, twoim klientem może być gmina lub inny podmiot publiczny.

Jeśli jesteś podwykonawcą, twój klient może być generalnym wykonawcą.

 

Upewnij się, że rozumiesz, kto podejmie decyzję, czy założyć firmę, czy konkurenta. Upewnij się, że twoje działania marketingowe i sieciowe są skierowane do tego klienta, ponieważ to oni będą ci pisać kontrole i odsyłać do ciebie firmę.

 

Jak sfinansujesz swoją firmę?

 

Firma budowlana jest kapitałochłonna.

 

Może być konieczne wynajęcie lub zakup ciężkiego sprzętu lub zakup materiałów luzem. Solidny biznesplan może pokazać twoje aktywa i sprawić, że twoja nowa firma budowlana uzyska dostęp do finansowania ze źródeł inwestycyjnych, od prywatnych interesów po pożyczki SBA.

 

Jakie wymagania prawne, handlowe i regulacyjne będą Państwo musieli spełnić i przestrzegać?

 

Ogólnie rzecz biorąc, budownictwo jest silnie regulowanym przemysłem. Upewnij się, że znasz kodeks, przepisy prawne, praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (OSHA), wymagania ubezpieczeniowe i przepisy, które będziesz musiał przestrzegać. Niektóre wymagania różnią się w zależności od przemysłu, stanu lub miejscowości.

Oto przegląd wymagań prawnych, o których powinieneś wiedzieć:

 

Kody budowlane stosowane i egzekwowane na danym obszarze, takie jak Międzynarodowy Kodeks budowlany (IBC). Twój lokalny obszar może również korzystać z wariantów IBC, które będziesz musiał znać.

Państwa mają różne klasy firm budowlanych, a dla każdej klasy obowiązują różne przepisy i ograniczenia.

Praktyki bezpieczeństwa i środki ochrony indywidualnej (ŚOI, często zlecane przez OSHA).

Wymagania dotyczące obligacji, licencji i ubezpieczenia, które różnią się w zależności od branży i stanu.

Gdzie założysz sklep?

 

Ile miejsca potrzebujesz na sprzęt, spotkania i personel biurowy?

 

Niektóre małe firmy budowlane mogą pracować z pickupem lub zmodyfikowanym ciężarówką. Inne firmy mogą potrzebować dużych nieruchomości z powierzchnią sklepową, budynkami biurowymi i parkingami dla ciężkiego sprzętu.

 

Zidentyfikuj skalę centrali i powierzchni sklepowej, której potrzebujesz, a także skonsultuj się z innymi lokalnymi wykonawcami w nieruchomościach (takich jak parki przemysłowe), które mogą być odpowiednie dla Twojej firmy. Skorzystaj z biznesplanu, aby zidentyfikować początkowe i ogólne potrzeby kadrowe, aby znaleźć odpowiednią przestrzeń do rozpoczęcia pracy i zapewnić możliwości rozwoju i zmiany w miarę rozwoju firmy.

 

Jakie pojazdy, mały sprzęt i ciężki sprzęt będziecie musieli wynająć lub kupić? Jakie narzędzia lub inne materiały będą Ci potrzebne?

 

Podobnie jak w przypadku nieruchomości i powierzchni biurowej lub sklepowej, musisz także wiedzieć, jakie narzędzia, materiały i sprzęt posiadasz oraz co musisz wynająć lub kupić.

 

Wykorzystaj to również jako okazję do poznania sprzętu i dostawców materiałów w Twojej okolicy, ponieważ będziesz polegać na nich, aby uzyskać narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania twoich zadań.

 

Co zrobisz sam i jakie zadania lub robocizna strony będzie wynająć lub zlecić podwykonawcom?

 

Oto kilka pytań, które należy rozważyć:

 

Jaką pracę wykonasz sam?

Jakiego personelu potrzebujesz w terenie, w zarządzie i na zapleczu?

Kogo zatrudnisz, kontra do kogo zlecisz podwykonawstwo?

W jaki sposób zmieniają się potrzeby pracowników i pracowników w oparciu o wzrost lub konkretne wymagania pracy i jak firma budowlana spełni te potrzeby?

Czego potrzebujesz w swoim biznesplanie?

 

Jak widać z tego, co omówiliśmy, istnieje wiele rzeczy, które trzeba wcześniej wymyślić, aby rozpocząć działalność. W tym miejscu solidny, dokładny biznesplan będzie na Twoją korzyść. Oto niektóre z obszarów, które chcesz uwzględnić w biznesplanie firmy budowlanej.

 

Podsumowanie: przegląd tego, kim jesteś, co będziesz robić i gdzie będziesz to robić, w tym:

Wprowadzenie: opisuje cele i koncentrację organizacji

Produkty / usługi: jakie problemy będziesz rozwiązywać dla swoich klientów

Rynek: analiza Twojej branży na Twoim rynku

Misja: zwięzłe, w skrócie stwierdzenie, dlaczego Twoja firma istnieje i co wyróżnia ją na rynku

Podsumowanie firmy:

Twoja nazwa firmy, podmiot i lokalizacja Twojej bazy operacyjnej

Wymogi uruchomienia, aktywa, zobowiązania, wydatki i wnioskowana kwota inwestycji

Bezpieczeństwo: Porozmawiaj o znanych problemach bezpieczeństwa i o tym, jak Twoja organizacja będzie działała w sposób bezpieczny, zgodny z odpowiednimi przepisami i regulacjami

Usługi: szersze wyjaśnienie pracy, którą wykonasz i co czyni ją lepszą niż konkurencja

Aplikacje: typowi docelowi klienci i użytkownicy Twoich produktów i usług

Podsumowanie analizy rynku: statystyki listy, dane i numery finansowe, które pokazują twoje zrozumienie branży w skali lokalnej i krajowej, a także pokazują warunki rynkowe, które czynią twoją firmę dobrą inwestycją z obiecującą przyszłością

Segmentacja rynku: pokaż najnowszą historię swojego rynku docelowego i określ, gdzie na rynku uważasz, że możesz się wyróżnić i odnieść sukces

Podsumowanie strategii i implementacji: określ, kim są Twoi docelowi klienci i jak zabezpieczyć ich działalność

Prognoza sprzedaży: wyświetl prognozę miesięcznych szacunków sprzedaży w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji i rocznych szacunków sprzedaży za pierwsze trzy lata działalności

Strategia marketingowa: Przedstaw strategie marketingowe i sieciowe, aby pozyskać i utrzymać klientów

Podsumowanie zarządzania: Opisuj swój podstawowy zespół zarządzający, a także kieruj zasadami firmy

 

Plan personalny: Zarys spodziewanych liczb personelu i kosztów, w tym pracowników, podwykonawców i innych pracowników lub usług biznesowych

Plan finansowy: szczegółowa analiza prognozowanych wskaźników finansowych, w tym:

Prognozowany przepływ środków pieniężnych przez co najmniej pierwsze 12 miesięcy działalności

Analiza progu rentowności przez co najmniej pierwsze 12 miesięcy działalności, aby pokazać postęp inwestorów w kierunku progu rentowności

Prognozowany zysk i strata, które planują potencjalne okresy strat i jak firma będzie działać na rzecz rentowności

Przewidywany bilans pokazujący trzy lata aktywów, pasywów i kapitału w celu wskazania prognozowanej wartości netto

Wskaźniki biznesowe, które pokazują typowe procenty kosztowe dla organizacji w Twojej branży

Dodatek zawierający inne informacje, tabele lub dane, takie jak prognozy sprzedaży, numery personelu, stopy procentowe, koszty sprzedaży, przepływy pieniężne itd.

 

Planowanie firmy budowlanej może nie być łatwym zadaniem, ale teraz, gdy zrozumiesz zakres prac, jesteś gotowy, aby dowiedzieć się, czego potrzebujesz, aby zacząć.

 

Poznaj swoją niszę, opracuj swój biznesplan, a będziesz na drodze do założenia własnej firmy budowlanej.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz