Szacowanie realistycznych kosztów uruchomienia startupu

Firmy wydają pieniądze, zanim kiedykolwiek otworzą drzwi. Wydatki początkowe to wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności. Wiele osób nie docenia kosztów startowych i rozpoczyna działalność w sposób przypadkowy, nieplanowany. To może zadziałać, ale zwykle jest znacznie trudniejsze. Klienci są ostrożni wobec nowych firm z prowizją logistyki.
Zobacz także: Kalkulator kosztów początkowych

Użyj arkusza startowego, aby zaplanować początkowe finansowanie. Będziesz potrzebować tych informacji, aby skonfigurować początkowe saldo biznesowe i oszacować koszty uruchomienia. Nie lekceważ kosztów.

Wydatki początkowe: są to wydatki, które mają miejsce przed rozpoczęciem planu, przed pierwszym miesiącem. Na przykład wiele nowych firm ponosi wydatki na legalną pracę, projektowanie logo, broszury, wybór witryn i ulepszenia oraz inne wydatki.
Aktywa początkowe: Typowe aktywa startowe to gotówka (w postaci pieniędzy w banku, gdy firma się uruchamia), a w wielu przypadkach rozpoczynają inwentaryzację. Inne aktywa początkowe są zarówno bieżące, jak i długoterminowe, takie jak wyposażenie, meble biurowe, maszyny itp.
Finansowanie początkowe: obejmuje zarówno inwestycje kapitałowe, jak i pożyczki. Jedyne kwoty inwestycji lub kwoty pożyczek, które należą do tabeli startowej, to te, które mają miejsce przed rozpoczęciem planu. Cokolwiek zdarzy się w trakcie lub po pierwszym miesiącu, należy zamiast tego przejść do tabeli przepływów pieniężnych, która automatycznie dostosuje bilans.

Zobacz także: Rozpoczynanie przewodnika biznesowego
Czas jest wszystkim

Niektórzy ludzie są zdezorientowani szczegółową definicją wydatków startowych, aktywów startupowych i finansowania startupów. Wolą mieć szerszą, bardziej ogólną definicję, która obejmuje, powiedzmy, wydatki poniesione w ciągu pierwszego roku lub pierwszych kilku miesięcy planu. Niestety doprowadziłoby to również do podwójnego liczenia wydatków i niestandardowych sprawozdań finansowych. Wszystkie wydatki poniesione w ciągu pierwszego roku muszą pojawić się w zestawieniu zysków i strat za pierwszy rok, a wszystkie wydatki poniesione wcześniej muszą być wyświetlane jako wydatki startowe.

Nie licz na koszty dwa razy; idą w Startup lub Profit and Loss, ale nie w obu. Jedyną różnicą jest czas. Podobnie, nie kupuj aktywów dwa razy; biorą udział w starcie, jeśli nabyli je przed datą początkową. W przeciwnym razie umieść je w zyskach i stratach.
Zobacz także: Kompletny przewodnik do zrozumienia przepływów pieniężnych
Wydatki a aktywa

Wielu ludzi może być zdezorientowanych rozróżnieniem księgowym między wydatkami a aktywami. Na przykład chcieliby rejestrować badania i rozwój jako aktywa zamiast wydatków, ponieważ te wydatki tworzą własność intelektualną.
Jednak standardowe prawo rachunkowe i podatkowe są ścisłe w odniesieniu do rozróżnienia:

Wydatki są odliczane od dochodu, więc obniżają dochód podlegający opodatkowaniu.
Aktywa nie podlegają odliczeniu od dochodu.

To, co firma wydaje na nabycie aktywów, nie podlega odliczeniu od dochodu. Na przykład pieniądze wydane na zapasy nie podlegają odliczeniu jako wydatek. Tylko wtedy, gdy zapasy są sprzedawane, a zatem stają się kosztami sprzedawanych towarów lub kosztem sprzedaży, czy to zmniejsza dochód.

Ogólnie firmy chcą maksymalizować odliczenia od dochodu jako wydatki, a nie aktywa, ponieważ minimalizuje to obciążenie podatkowe. Mając to na uwadze, doświadczeni właściciele firm i księgowi zawsze będą chcieli przeznaczać pieniądze wydane na rozwój jako wydatki, a nie na aktywa. Zasadniczo jest to znacznie lepsze niż uwzględnienie tych wydatków jako aktywów kupujących, takich jak patenty lub prawa do produktów. Aktywa wyglądają lepiej w księgach niż wydatki, ale rzadko istnieje wyraźna i oczywista korelacja między wydatkami na badania i rozwój a wartością rynkową własności intelektualnej. Firmy, które uwzględniają rozwój jako aktywa wytwórcze, często mogą skończyć z ogromnie zawyżonymi zasobami i wątpliwymi wyciągami finansowymi.

Kolejne powszechne błędne przekonanie obejmuje koszt sprzętu. US Internal Revenue Service pozwala, by ograniczoną ilość zakupów sprzętu biurowego nazywały się wydatkami, a nie zakupem aktywów. Powinieneś skontaktować się ze swoim księgowym, aby dowiedzieć się, jakie są obecne ograniczenia tej reguły. W rezultacie wydatkowane wyposażenie korzysta z ulgi. Po tym, jak firma zużyje zasiłek, dodatkowe zakupy muszą zostać przeniesione na aktywa, a nie na wydatki. To traktowanie wskazuje również na ogólne preferencje dotyczące wydatków na aktywa, gdy masz wybór.
Zobacz także: Jak napisać biznesplan
Dlaczego nie chcesz kapitalizować kosztów

Czasami ludzie chcą traktować wydatki jako aktywa. Jak na ironię, zazwyczaj jest to zły pomysł z kilku powodów:

Środki wydane na zakup aktywów nie podlegają odliczeniu od podatku. Pieniądze wydawane na wydatki podlegają odliczeniu.
Kapitalizacja wydatków stwarza niebezpieczeństwo zawyżenia aktywów.
Jeśli sumujesz wydatki, pojawia się w twoich książkach jako zasób. Posiadanie niepotrzebnych aktywów w księgach rachunkowych nie jest dobrą rzeczą.

Zobacz także: 4 kreatywne sposoby na obniżenie kosztów uruchamiania małych firm
Rodzaje finansowania startupowego

Inwestycja to to, co ty lub ktoś inny wkładasz w firmę. Końcowy kapitał wypłacany jest w bilansie. Jest to klasyczna koncepcja inwestycji biznesowych, przejmująca własność w firmie, ryzykująca pieniądze w nadziei na zdobycie pieniędzy później.
Rozrachunki z wierzytelnościami są długami, które zostaną rozliczone w bilansie. Ogólnie oznacza to zadłużenie z tytułu kart kredytowych. Ta liczba staje się saldem początkowym Twojego Bilansu.
Obecna pożyczka jest standardowym długiem, pożyczką od banków, Small Business Administration lub innymi pożyczkami bieżącymi.
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania dodatkowe, które nie są obciążone odsetkami. To tutaj udzielasz pożyczek założycielom, członkom rodziny lub znajomym. Nie zalecamy nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie, ale kiedy to się stanie, to właśnie tam się udają.
Zobowiązania długoterminowe to długoterminowe lub długoterminowe.

Oczekuj straty podczas uruchamiania

Strata na starcie jest bardzo powszechna – w tym momencie życia firmy już ponosiłeś koszty uzyskania przychodów, ale nie masz jeszcze sprzedaży. Więc masz stratę. Nie bądź zaskoczony; to normalne.
Zobacz także: Kluczowe elementy planu finansowego
Saldo środków pieniężnych w dniu rozpoczęcia

Wymagania gotówkowe to oszacowanie, ile pieniędzy firma startowa musi mieć na koncie czekowym, kiedy się rozpocznie. Ogólnie rzecz biorąc, saldo środków pieniężnych w dniu rozpoczęcia to pieniądze, które zebrałeś jako inwestycje lub pożyczki minus gotówka wydana na wydatki i aktywa. Podczas tworzenia planu obserwuj prognozy przepływów pieniężnych. Jeśli Twoje saldo gotówki spadnie poniżej zera, musisz zwiększyć finansowanie lub zmniejszyć wydatki. Wielu przedsiębiorców decyduje, że chcą zebrać więcej gotówki niż potrzebują, więc będą mieli pieniądze na nieprzewidziane wydatki.

Jednak, mimo że ma to sens, kiedy można to zrobić, trudno jest to wyjaśnić inwestorom. Zewnętrzni inwestorzy nie chcą dać ci więcej pieniędzy, niż potrzebujesz, z oczywistych powodów – to ich pieniądze!

Możesz również polubić

Dodaj komentarz