Podatek od działalności gospodarczej w stanie Ohio: ponowna ocena

Podatek od działalności gospodarczej w Ohio, czyli podatek w wysokości 0,26% od przychodów z działalności gospodarczej przekraczającej 1 milion USD, jest powrotem do wcześniejszej ery opodatkowania, przywracając rodzaj podatku, który utrzymywał stały od prawie stu lat.
Ponieważ marże zysku różnią się znacznie w różnych branżach, a nawet w poszczególnych przedsiębiorstwach, a także dlatego, że transakcje pośrednie są opodatkowane w systemie podatku dochodowego brutto (co prowadzi do piramidyzacji podatkowej), przedsiębiorstwa mogą mierzyć się z bardzo odmiennymi efektywnymi stawkami podatkowymi w ramach CAT.
CAT spotkał się z bardziej przychylnym przyjęciem, niż mogłoby się wydawać inaczej, ponieważ zastąpiłby państwowy podatek franczyzowy (podatek dochodowy od osób prawnych z kapitałem podstawowym) oraz namacalny podatek od nieruchomości osobistych i był powiązany z indywidualnymi obniżkami stawek podatku dochodowego, w wyniku czego znaczna ogólna obniżka podatków.
Trudno jest przypisać jakiekolwiek pozytywne wyniki gospodarcze do pakietu podatkowego, który wprowadził Ohio CAT, mimo że oznaczało to znaczne zmniejszenie ogólnych obciążeń podatkowych.
CAT stosuje szeroko zakrojone standardy, które doprowadziły do ​​rozległych sporów i pozostawia wiele ważnych pytań bez odpowiedzi.
Ohio jest jednym z pięciu stanów z ogólnokrajowym podatkiem od wpływów brutto, ale w obliczu malejących wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, inne państwa zaczynają patrzeć na model Ohio CAT.
Większość innych państw rozważających podatek od wpływów brutto w modelu Ohio rozważa je na poziomie istniejących systemów podatku od przedsiębiorstw, a zamiast nich, co może być znacznie bardziej ekonomicznie destrukcyjne.
Czynniki, które doprowadziły do ​​rezygnacji państw z podatku od wpływów brutto, nie uległy zmianie; pozostają nieefektywną i niesprawiedliwą formą opodatkowania już dawno zastąpioną przez bardziej nowoczesne narzędzia dochodowe.

Warto zobaczyć: https://dobretabletki.pl/gm-forte/

Wprowadzenie

Z podobnym do kota śladem, w 2005 roku pojawił się podatek od działalności gospodarczej w stanie Ohio (CAT), wyzwalający potok krytyki, obaw, nieśmiałych mechanizmów obronnych i godnych pożałowania kalamburów. Pod pewnymi względami ten CAT oznaczał powrót do starszego systemu podatkowego; w innych odzwierciedlało to innowację w zakresie opodatkowania państwa; pod każdym względem reprezentuje eksperyment, który trwa do dnia dzisiejszego, jednocześnie inspirując potencjalnych nieślubników i informując o ostrzegawczych opowieściach.

Jako podatek od wpływów brutto, CAT Ohio stanowi powrót do znacznie wcześniejszej epoki, przywracając formę opodatkowania raz na drodze do wygaśnięcia. Takie podatki były prawie osiągnięte dzięki konsensusowi, zgodnie z którym pobieranie podatku na podstawie dochodów brutto było niesprawiedliwe, sprzyjało nieskutecznemu podejmowaniu decyzji gospodarczych i hamowało wzrost. Przyjęcie CAT było – i pozostaje – kwestią znacznych kontrowersji, a także przedmiotem znacznego zainteresowania decydentów i ekonomistów podatkowych.

CAT nie jest zatem tylko elementem struktury przychodów Ohio; stało się centralnym punktem rodzącej się debaty krajowej nad rolą, jeśli w ogóle, podatków od wpływów brutto we współczesnym kodeksie podatkowym. Ponad dekadę po jej wprowadzeniu, być może nadszedł czas, aby rozważyć ponowne wprowadzenie Ohio CAT.

Pochodzenie Ohio CAT

Podatek od działalności gospodarczej w Ohio nakładany jest na 2,6 mln (0,26 proc.) Na przychody z działalności gospodarczej przekraczające 1 milion USD. Ponadto poziomy podatku minimalnego są nakładane na wszystkie firmy z podlegającymi opodatkowaniu wpływami brutto w wysokości 150 000 USD lub więcej, w wysokości od 150 USD dla filerów o wartości poniżej 1 miliona USD w przychodach do 2 600 USD dla plików o przychodach przekraczających 4 miliony USD. [1] Jako podatek od wpływów brutto, CAT jest pobierany od całości wpływów biznesowych firmy Ohio, bez potrąceń za rekompensatę, koszty sprzedanych towarów lub inne wydatki. [2]

Podatek odrzuca szeroką sieć, mającą zastosowanie do każdej osoby lub firmy, która „posiada lub korzysta z kapitału w Ohio, jest upoważniona do prowadzenia działalności gospodarczej w Ohio, ma jasną linię obecności lub może być w inny sposób osiągnięta przez Ohio dla opodatkowania zgodnie z Konstytucją USA. „[4] Ponieważ marże zysku różnią się znacznie w różnych branżach, a nawet w poszczególnych przedsiębiorstwach, a także dlatego, że transakcje pośrednie są opodatkowane w ramach CAT, przedsiębiorstwa mogą mieć do czynienia z bardzo odmiennymi efektywnymi stawkami podatkowymi. Rzeczywiście, istnieje powszechna zgoda co do tego, że podatki od wpływów brutto są nieneutralne i niszczące ekonomicznie, a takie podatki w dużej mierze wypadły z łaski w czasach nowożytnych.

W związku z tym przyjęcie podatku od wpływów brutto w 2005 r. Było pod wieloma względami anachroniczne, biorąc pod uwagę stały spadek podatków od wpływów brutto w ciągu XX wieku. Niemniej jednak, struktura podatkowa, którą zastąpiła, była nie mniej archaiczna, co jest być może jedną z przyczyn, dla których podatek podatkowy powszechnie ubolewający przez społeczność biznesową spotkał się ze stosunkowo mniej wrogim przyjęciem w Ohio. Państwowy korporacyjny podatek franczyzowy (CFT), podatek od działalności gospodarczej nałożony po raz pierwszy w 1902 r., Został nałożony na większy dochód netto lub wartość netto [5]. Podatek materialny (TPP), określany jako „podatek, który każdy biznesmen uwielbia nienawidzić” przez ówczesnego gubernatora Boba Tafta [6], był nakładany na maszyny, wyposażenie, meble, sprzęt i inne wyposażenie biznesowe [7]. W takim środowisku nawet arbitralny sposób opodatkowania mógłby stanowić atrakcyjną alternatywę.

Główną cechą przychodów w Ohio House Bill z 2005 r. (Który był także dwuletnim budżetem), był podatek od działalności komercyjnej, który ma zostać wprowadzony jako franczyza korporacyjna, a namacalne podatki od nieruchomości osobistych stopniowo zanikają. Ustawa uchwaliła również inne zmiany podatkowe. Ustanowił harmonogram obniżek stawek podatku dochodowego od osób fizycznych, który zakończył się 21-procentowym ogólnym obniżeniem stawek po pełnym wprowadzeniu podatku. Stawka podatku od sprzedaży, która została tymczasowo zwiększona z 5,0 do 6,0%, została ustawiona na stałe na 5,5%. . Ustawa wyeliminowała 10-procentowe wycofanie nieruchomości komercyjnych i przemysłowych, ponad dwukrotny podatek od papierosów i uchyliła dodatkowy podatek od nieruchomości (tzw. „Podatek od gąbek”) nałożony na kwotę, którą można potraktować jako kredyt wobec federalnego podatek od nieruchomości. [8]

Dawny podatek franchisingowy w Ohio, który został w całości uchylony, składał się z podatku od kapitału w wysokości 0,4 procent, nałożonego na wartość firmy i podatku dochodowego netto w wysokości dwóch stóp procentowych, z najwyższym marginalnym poziomem 8,5 procent nałożonym na wszystkie dochody przekraczające 50 000 USD . Firmy były zobowiązane do obliczenia swojej odpowiedzialności zarówno zgodnie z przepisami dotyczącymi wartości netto, jak i dochodu netto, a także do zapłaty płatności w zależności od tego, która z nich była większa [10]. W roku podatkowym 2005, w ostatnim pełnym roku przed opodatkowaniem, podatek wynosił 1,1 mld USD [11].

Zobacz: https://dietasos.pl/slimberry/

Większość stanów nakłada podatek dochodowy od osób prawnych. Jednak podatki od kapitału, które zniechęcają do akumulacji kapitału, zniekształcają rozmiary przedsiębiorstw i są pobierane nawet (lub w przypadku podatku od Ohio, szczególnie), gdy firma doświadcza strat netto, w dużej mierze wypadły z łaski, a tylko 16 państw wciąż nakładają je od 2017 r. Trzy z tych stanów – Connecticut, Nowy Jork i Wyoming – nakładają podatki odzwierciedlające dawny podatek od franczyzy korporacyjnej z Ohio, zgodnie z którym przedsiębiorstwa płacą większą wartość netto lub zobowiązanie do dochodu netto. [12] Począwszy od 2006 roku, zobowiązania Ohio CFT spadały o 20 procent rocznie, a firmy odpowiadały za 80 procent standardowej odpowiedzialności w tym roku, 60 procent w 2007 roku, i tak dalej, aż do 2010 roku, kiedy podatek został wyeliminowany.

Indywidualny podatek od nieruchomości w Ohio, pobierany przez lokalne organy podatkowe wraz z podatkami od nieruchomości, zwiększył łączne dochody lokalne o 1,7 miliarda USD w roku podatkowym 2005, z których znaczna część trafiła do okręgów szkolnych (1,2 miliarda USD), chociaż powiaty (319 milionów USD), miasta i wioski (92 miliony dolarów) i miasta (67 milionów dolarów) również opierały się na podatku jako źródle dochodów [13]. Materialne podatki od nieruchomości osobistych są „aktywnymi podatnikami”, co oznacza, że ​​podatnicy ponoszą ciężar przestrzegania przepisów w zakresie identyfikowania, opisywania i wyceny każdego przedmiotu własności oraz odprowadzania podatku od jego zamortyzowanej wartości. Podatki od maszyn i urządzeń stwarzają zachętę do mobilnego kapitału do przepływu do innych państw, co w coraz większym stopniu doprowadziło państwa do umieszczenia namacalnych podatków od majątku osobistego w sektorze siekania [14].

Podatki od nieruchomości (zarówno rzeczywiste, jak i osobiste) często podlegają tak zwanemu wskaźnikowi oceny, który określa procent wartości nieruchomości podlegającej systemowi podatkowemu. W przypadku namacalnego majątku osobistego w Ohio przed czteroletnią proporcjonalną redukcją podatku w ramach HB 66, stawka ta wynosiła 25% w przypadku maszyn, sprzętu, mebli i wyposażenia oraz 23% w przypadku zapasów. [15]

Struktura krajowego podatku dochodowego dla dziewięciu brokerów pozostała taka sama w przypadku HB 66, ale stawki nie były takie same. Począwszy od 2005 r. Zaczęły się stopy procentowe, które zakończyły się 21-procentową redukcją do 2011 r., A najwyższa stopa marginalna spadła z 7,5% do 5,925%. Ustawodawca krótko odroczył piątą i ostateczną obniżkę stóp procentowych, ale ostatecznie wdrożył je i przyjął indeksację ramek rozpoczynającą się w 2010 r., A następnie rozpoczyna nowy harmonogram obniżek stóp [16]. Najwyższy wskaźnik krańcowy wynosi obecnie 4,997 proc., Czyli od 2015 r.

Transakcje typu „pass-through” (korporacje typu S, spółki osobowe i jednoosobowe), tak zwane, ponieważ ich dochód „przechodzi przez” do indywidualnej formy podatku dochodowego, podlegają KAT, ale nie są objęte obowiązkiem podatkowym w ramach starego franczyzy korporacyjnej. Ponieważ wiele z tych firm jest mniejszych niż typowa korporacja C, mogą one częściej zlecać pewne czynności biznesowe i tym samym doświadczać ponadprzeciętnej ekspozycji podatkowej w ramach podatku od wpływów brutto. Obniżenie indywidualnych stawek podatku dochodowego w ramach HB 66 pomaga jednak tym podmiotom, które przeżywają, podobnie jak uchylenie materialnych podatków od majątku osobistego niektórych przedsiębiorstw.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz