Szybki przegląd asymetrycznego opodatkowania zysków i strat w biznesie

Obecne traktowanie podatkowe strat operacyjnych

Jeżeli firma ma obowiązek podatkowy z dwóch poprzednich lat podatkowych, może ona ponieść stratę operacyjną netto (NOL) z powrotem, aby zrównoważyć to zobowiązanie. Jeśli jednak NOL przekroczy swój zysk z ostatnich dwóch lat, firma nie może wyczerpać potrąceń z NOL. Może przenosić NOL do wykorzystania jako odliczenie NOL od przyszłego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Obecne prawo USA zezwala na przenoszenie NOL do 20 lat.

Gdy wszystkie NOL w tym roku podatkowym zostaną całkowicie przeniesione na poprzednie lata, firma ta może natychmiast wykorzystać wszystkie takie NOL i uzyskać pełne odliczenia NOL. Jeśli jednak firma musi odczekać lata, aby odliczyć swoje NOL, realna wartość straty podatkowej jest zmniejszona, ze względu na inflację i wartość pieniądza w czasie. Odroczone korzyści podatkowe lub zwrot pewnej kwoty NOL będą o wiele mniej warte dla firmy.
Asymetria podatkowa zysków i strat biznesowych

Obecne podatki od razu przynoszą zyski, a straty często zmniejszają podatki tylko z opóźnieniem. Doskonale symetryczne traktowanie strat i zysków wymagałoby zwrotu podatku dochodowego od straty w roku powstania szkody, tak jak zyski są opodatkowane natychmiast po ich wystąpieniu. Jeżeli straty są przenoszone na następny dzień, realną wartość strat należy zachować, korygując je o odpowiednią stopę inflacji i normalny rzeczywisty zysk z kapitału (w efekcie, zwiększając je o odpowiednią stopę procentową). Zamiast tego, systemy podatkowe w USA działają w ramach częściowego systemu kompensacji strat, w ramach którego firmy mogą przenosić jedynie nominalne saldo swoich strat do przodu przez okres do 20 lat bez jakichkolwiek korekt odsetkowych, dodanych do niższego przyszłego dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Skutki częściowego zwrotu strat operacyjnych netto

Asymetria podatkowa penalizuje nieproporcjonalnie nowe firmy. Nowe firmy zazwyczaj generują straty przez kilka lat przed wygenerowaniem zysków. Nie ma możliwości, aby odnieśli straty lub wykorzystali odliczenie NOL, zanim osiągną zyski. Jest wysoce prawdopodobne, że startupy nie przetrwają, a ich straty wygasną i nigdy nie zostaną wykorzystane. W rezultacie udział NOL-ów zgłaszanych przez nowe korporacje (mniej niż pięć lat) był o 17 punktów procentowych niższy niż w przypadku starych firm w późnych latach 90-tych. Startupy stają wobec poważnych problemów podatkowych w porównaniu z istniejącymi firmami, które mogą odliczyć straty na nowych przedsięwzięciach od bieżących zysków z innych działań.

Asymetria podatkowa jest szczególnie niekorzystna dla ryzykownych inwestycji biznesowych ze względu na wysoką niepewność związaną ze zwrotami z inwestycji w nadchodzące lata. Przy wyborze pomiędzy dwoma projektami o równych oczekiwanych stopach zwrotu przed opodatkowaniem, ryzykowny jest mniej prawdopodobny z powodu karania spowodowanego częściowym wyrównaniem strat, jeżeli wystąpią, w porównaniu do mniej ryzykownych.

System częściowego odliczania strat ma nieekonomiczny wpływ na decyzje dotyczące finansowania. Obecne prawo zezwala na odliczenia odsetek od finansowania dłużnego do celów podatkowych, dzięki czemu finansowanie dłużne jest generalnie tańsze niż finansowanie kapitałem własnym. Jednak firmy znajdujące się w sytuacji straty nie są w stanie natychmiast wykorzystać potrąceń z oprocentowania (bez zysków z odliczenia). Zmniejsza to korzyść podatkową z finansowania dłużnego, a zatem potencjalnie powoduje przesunięcie finansowania dłużnego ze względu na dodatkowy koszt finansowania.

Obecnie żadne kraje OECD z podatkami od przedsiębiorstw nie mają systemu pełnej kompensacji strat ani nawet nie płacą odsetek, aby utrzymać swoje rzeczywiste wartości. System częściowej kompensacji strat wyraźnie ma swoje nieodłączne zalety w zwalczaniu nadużyć finansowych i nadużyć. Niemniej jednak, w przypadku tworzenia polityki podatkowej, ważne jest, aby wziąć pod uwagę wpływ tej asymetrii i jej związek z innymi cechami kodeksu podatkowego oraz z tym, jak wpływają one na decyzje biznesowe.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz