Pięć pomysłów na uproszczenie indywidualnego kodeksu podatkowego

Prawo podatkowe jest niezwykle złożone. Każdego roku amerykańskie gospodarstwa domowe i firmy przeznaczają ponad 8,9 miliarda godzin zgodnie z przepisami dotyczącymi podatków, kosztem ponad 400 miliardów USD dla gospodarki USA. Co więcej, federalny kodeks podatkowy z każdym rokiem stawał się coraz bardziej skomplikowany. W 1975 r. Federalne prawa i przepisy podatkowe stanowiły około 3,9 miliona słów; dziś kod podatkowy i związane z nim przepisy mają ponad 10 milionów słów.

Ponieważ prawodawcy rozważają wprowadzenie reformy podatkowej w nadchodzących miesiącach, jednym z ich głównych priorytetów będzie uproszczenie federalnego kodeksu podatkowego. Ale od czego zacząć? W ciągu ostatnich kilku lat prawodawcy przedstawili szereg propozycji uproszczenia federalnego kodeksu podatkowego, a konkretnie indywidualnego podatku dochodowego. Oto pięć z tych propozycji, bez szczególnej kolejności:
1. Zwiększ standardowe odliczenie

Kiedy gospodarstwa domowe składają swoje indywidualne zeznania podatkowe, mogą ubiegać się o standardowe potrącenie w wysokości 6 350 USD dla singli i 12 700 USD dla filarów ślubnych. Jednak gospodarstwa domowe mogą zrezygnować ze standardowego odliczenia, a zamiast tego odliczyć szeroki zakres wydatków domowych, takich jak spłaty odsetek hipotecznych i straty związane z hazardem, które są znane jako wyszczególnione odliczenia. Większość gospodarstw domowych decyduje się na standardowe odliczenie, ale około 30 procent decyduje się na wyszczególnienie.

Proces podejmowania decyzji o wyliczaniu potrąceń jest stosunkowo złożony. Gospodarstwa domowe muszą śledzić i rejestrować swoje odpowiednie wydatki przez cały rok, sprawdzać zasady IRS w celu ustalenia, które wydatki można odliczyć, i ustalić, czy ich potencjalne wyszczególnione pozycje mogą przekroczyć standardową kwotę odliczenia.

Jednym ze sposobów oszczędzania wielu gospodarstw domowych jest trudność z wyliczeniem ich szczegółowych wyliczeń po prostu znacznie zwiększyć standardowe odliczenie. Im większe standardowe odliczenie, tym więcej gospodarstw domowych może bezpiecznie założyć, że będą one lepsze, biorąc standardowe odliczenie, prowadząc mniej do wyszczególnienia i uproszczenia procesu składania zeznań podatkowych. Wiele ostatnich planów podatkowych zaproponowało duży wzrost standardowego odliczenia, w tym plan opublikowany latem ubiegłego roku przez Republikanów Domowych oraz wniosek wydany w kwietniu przez Biały Dom.
2. Wyeliminuj szczegółowe odliczenia

Innym podejściem do zmniejszenia złożoności wyszczególnionych odliczeń jest po prostu wyeliminowanie niektórych z kodu podatkowego. Istnieje kilkanaście wyszczególnionych odliczeń, które podatnicy mogą kwalifikować jako roszczenia, każdy z własnym regulaminem. Podczas gdy wiele z tych odliczeń wiąże się z konkretnymi celami politycznymi (takimi jak udzielanie pomocy fiskalnej rządom państwowym lub promowanie właścicieli domów), często są to słabe środki do osiągnięcia tych celów.

Im więcej potrąceń wyeliminują ustawodawcy, tym prostsze będzie składanie zeznań podatkowych dla amerykańskich gospodarstw domowych. Nie tylko podatnicy mieliby mniej przepisów podatkowych, aby spełnić wymagania, ale zmniejszenie liczby wyszczególnionych odliczeń zwiększyłoby prawdopodobieństwo, że gospodarstwa domowe zdecydują się na standardowe odliczenie, co jest prostszą opcją.

Jedną ze wspólnych strategii przy opracowywaniu planu reformy podatkowej jest wyeliminowanie wyszczególnionych odliczeń przy jednoczesnym obniżeniu indywidualnych stawek podatku dochodowego. Wyeliminowanie wyszczególnionych odliczeń zwiększyłoby dochody federalne, a obniżenie stawek podatkowych spowodowałoby spadek; jednoczesne pozostawianie federalnego dochodu bez zmian, ale spowoduje powstanie prostszego kodu podatkowego. Jako przykład tego podejścia, plan podatkowy wydany latem ubiegłego roku przez Domowych Republikanów wyeliminowałby wszystkie wyszczególnione odliczenia, oprócz odsetek hipotecznych i odliczeń na cele charytatywne, i wykorzystałby dochód do obniżenia górnej indywidualnej stawki podatkowej do 33 procent.

3. Zreformować przepisy dotyczące podatków rodzinnych

Indywidualny podatek dochodowy zawiera kilka przepisów obniżających podatki dla gospodarstw domowych z dziećmi i osobami pozostającymi na utrzymaniu. Obejmują one: ulgę podatkową na dzieci, zwolnienie osobiste, ulgę podatkową uzyskaną od dochodu, kredyt na opiekę nad dzieckiem i na utrzymaniu oraz status zgłoszenia gospodarstwa domowego. Poruszanie się po każdej z tych różnych przepisów sprawia, że ​​proces składania zeznań podatkowych jest bardziej skomplikowany dla rodzin z dziećmi.

Na przykład wiele z tych przepisów stosuje niespójne definicje „dziecka”. Ulgi podatkowe na dzieci mogą ubiegać się wyłącznie gospodarstwa domowe z dziećmi poniżej 17 lat, natomiast zwolnienie indywidualne dotyczy dzieci poniżej 19 roku życia (lub uczniów poniżej 24 lat). Te różne definicje prawdopodobnie powodują zamieszanie u podatników i mogą prowadzić do błędów w wypełnianiu dokumentów. Ponadto kilka z tych przepisów jest skomplikowanych dla gospodarstw domowych do obliczenia i podlega szeregowi szczegółowych zasad kwalifikowalności.

Pojawiło się wiele propozycji w celu ujednolicenia i skonsolidowania różnych przepisów związanych z rodziną w kodeksie podatkowym. Na przykład, plan podatkowy Izby Reprezentantów wyeliminowałby indywidualne zwolnienia dla dzieci i wykorzystałby dochody z tego tytułu, aby zwiększyć ulgę podatkową na dzieci. Centrum Polityki Podatkowej ma również dobry dokument przedstawiający, w jaki sposób powiązane z dzieckiem części ulgi podatkowej z tytułu dochodu mogą być łączone z ulgą podatkową na dzieci, aby stworzyć prostszy i bardziej zrozumiały system kredytów rodzinnych.
4. Konsolidacja programów oszczędnościowych dla kodów podatkowych

Jedną z najbardziej mylących części kodu podatkowego dla wielu gospodarstw domowych jest szeroki wachlarz programów oszczędnościowych preferowanych przez podatników, które są dostępne. W danym roku gospodarstwo domowe może kierować składki na tradycyjny IRA, Roth IRA, SEP IRA, SIMPLE IRA, plan 401 (k), plan 403 (b), plan 457, kwalifikowany program nauczania 529 , konto oszczędnościowe Coverdell, konto oszczędnościowe lub konto ABLE.

Każdy z tych programów oszczędnościowych podlega innym zestawom zasad dotyczących kwalifikujących się uczestników, limitów składek, dostępnych inwestycji, dozwolonych wypłat, wymaganych dystrybucji, kar, najazdów i szeregu innych szczegółów. Istnieją całe zawody poświęcone pomocy gospodarstwom domowym w orientowaniu się w możliwościach skorzystania z programu oszczędności podatkowego, a także zapewnieniu, że dane plany są zgodne z przepisami federalnymi.

Programy te pełnią ważną funkcję: łagodzą podwójne opodatkowanie oszczędności osobistych poprzez wyeliminowanie jednej z dwóch warstw – podatków od składek oszczędnościowych lub podatków od powrotu do oszczędności. Powodują one jednak również ból głowy dla gospodarstw domowych, które decydują, gdzie zaoszczędzić pieniądze. W zakresie, w jakim prawodawcy mogą łączyć te programy lub przyjmować dla nich wspólny zestaw zasad, mogą sprawić, że system podatkowy stanie się mniej zagmatwany dla gospodarstw domowych, które chcą oszczędzać.

5. Wyeliminuj alternatywny podatek minimalny

Szczególnie skomplikowaną cechą indywidualnego kodu podatku dochodowego jest istnienie alternatywnego podatku minimalnego. AMT zasadniczo funkcjonuje jako równoległy system podatkowy do normalnego, indywidualnego kodu podatkowego, z odrębnym zestawem zasad i stawek podatkowych. W rezultacie wielu podatników jest zobowiązanych do dwukrotnego obliczania swoich zobowiązań podatkowych: raz w ramach zwykłego systemu podatkowego i raz w ramach AMT.

Pierwotnie stworzony w latach 60. XX w. W celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przez osoby o wysokich dochodach, AMT ma teraz zastosowanie do około 4 milionów gospodarstw domowych, z których większość zarabia mniej niż 1 milion USD. Obciążenie związane z przestrzeganiem przepisów w zakresie AMT jest jeszcze większe: w 2014 r. Około 10 milionów gospodarstw domowych było zobowiązanych do wypełnienia formularza 6251 w celu ustalenia ich zobowiązania z tytułu AMT, mimo że ostatecznie opodatkowaniu podlegało jedynie około 4 milionów.

W kilku ostatnich planach podatkowych wezwano do całkowitego zniesienia AMT, w tym do planu podatkowego House Republican i konspektu White House opublikowanego w kwietniu. Wyeliminowanie AMT sprawiłoby, że system podatkowy byłby mniej skomplikowany dla milionów gospodarstw domowych, oszczędzając im konieczności obliczania swoich zobowiązań podatkowych na podstawie dwóch zestawów zasad.
Koszt prostoty

Oczywiście wszystkie wyżej wymienione pomysły zawierają kompromisy. Na przykład wyeliminowanie szczegółowych odliczeń położyłoby kres niektórym programom, które są bardzo lubiane przez amerykańskie gospodarstwa domowe, a uchylenie AMT ograniczyłoby dochody federalne. Prawodawcy powinni być świadomi tych kompromisów, ponieważ pracują nad przygotowaniem ustawy reformującej podatki, która upraszcza indywidualny podatek dochodowy w USA.

W końcu, kiedy federalny kodeks podatkowy jest skomplikowany, często ma ku temu powód – dobry lub zły. Czasami kod podatkowy zawiera skomplikowane reguły, aby zapobiec unikaniu, które ułatwiają kreatywne planowanie podatkowe. Innym razem kodeks podatkowy jest skomplikowany, ponieważ ustawodawca pragnie ukierunkować korzyści na określone okręgi wyborcze. Każda dobra reforma podatkowa uwzględni te rozważania, ponieważ działa na rzecz stworzenia kodu podatkowego, który jest bardziej zrozumiały i łatwiejszy do przestrzegania.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz