W jaki sposób system opodatkowania według miejsca docelowego zmniejsza ulgi podatkowe

W ramach planu podatkowego Better Way House GOP wprowadził ideę dostosowania granic w ramach planu przekształcenia podatku dochodowego od osób prawnych w podatek od przepływów pieniężnych oparty na miejscu przeznaczenia. Korekta na granicy wyeliminowałaby odliczenie w przypadku importu i zwolniła dochód przypadający na eksport.

Ważnym aspektem korekty granicznej, która została w dużej mierze zignorowana, jest to, jak wyeliminowałoby to rodzaj unikania podatków, który istnieje w ramach obecnego podatku dochodowego od osób prawnych. Znacznie uprościłoby to również kodeks podatkowy, eliminując potrzebę stosowania złożonych przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania, które zwykle towarzyszą terytorialnym systemom podatkowym.

Problemy z międzynarodowym systemem podatkowym Stanów Zjednoczonych są dobrze znane. Wysoka ustawowa stawka podatkowa USA zachęca firmy do przenoszenia zysków z zagranicznych jurysdykcji w celu obniżenia ogólnych obciążeń podatkowych. Ponadto Stany Zjednoczone nakładają podatek rezydualny na zagraniczne zyski w Stanach Zjednoczonych, gdy zyski te są repatriowane, co zachęca firmy do przeniesienia siedziby (inwokacji) do zagranicznych jurysdykcji.

Reformy, które obniżyłyby stawkę ustawową i przeniosłyby się do „terytorialnego” systemu podatkowego, z pewnością wyeliminowałyby zachętę do odwrócenia i ograniczenia powszechności przenoszenia zysków, ale nadal istniałyby obawy dotyczące zerowej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw w USA.

Zasadniczo podatki od osób prawnych są podatne na erozję podstawową, ponieważ są one nakładane na podstawie, która jest niezwykle trudna do zmierzenia w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Podatek dochodowy od osób prawnych może być traktowany jako podatek od towarów i usług wyprodukowanych w gospodarce, niezależnie od tego, gdzie ten towar lub usługa jest ostatecznie zużywany, lub podatek „pochodzenia”. (W świecie podatków od przedsiębiorstw ten rodzaj podatku jest również określany jako podatek „źródłowy”).

Lokalizacja produkcji może być niezwykle trudna do ustalenia. Dzieje się tak dlatego, że procesy produkcyjne obejmują wiele jurysdykcji i obejmują nie tylko procesy fizyczne, ale także niematerialne, które są trudne do wyceny. Weźmy na przykład produkcję filmu Star Wars: The Force Awakens. Film wykorzystał własność intelektualną (IP) znajdującą się w Stanach Zjednoczonych; aktorzy ze Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych; efekty specjalne opracowane w San Francisco, Singapurze, Londynie i Vancouver; został nakręcony w ZEA, Wielkiej Brytanii, Islandii i Irlandii; a bilety do filmu zostały sprzedane na całym świecie.

Firmy z wielonarodowymi procesami produkcyjnymi odliczają i raportują dochody na całym świecie, aby przydzielić swoje zyski. W związku z tym bardzo trudno jest dokładnie określić, jaki zysk powinien być opodatkowany w danym kraju.

Ta niejednoznaczność lokalizacji produkcji wymaga jurysdykcji podatkowych, aby policja dokonywała transakcji przy ścisłych zasadach ustalania cen transferowych i przepisów antyerozyjnych, aby upewnić się, że zyski są odpowiednio alokowane. Nawet przy ścisłych regułach czasami jest to po prostu niemożliwe. Niektóre adresy IP są tak wyjątkowe, że nie ma po prostu sposobu, aby dokładnie wiedzieć, ile opłat licencyjnych ma być.

Projekt House GOP odejdzie od podatku od przedsiębiorstw opartych na źródłach lub źródłach do tak zwanego podatku „docelowego”. Podatek od miejsca przeznaczenia opierałby podatek od przedsiębiorstw na tym, gdzie ostatecznie sprzedano towary, a nie gdzie zostały one wyprodukowane. Dokonałoby tego poprzez wprowadzenie dostosowania na granicach, które wprowadziłoby przywóz do podstawy opodatkowania i usunęłoby eksport.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech przejścia na podatek od miejsc przeznaczenia jest to, że jego podstawa będzie znacznie łatwiejsza do zdefiniowania niż nasza obecna podstawa opodatkowania przedsiębiorstw. Pod koniec dnia łatwiej jest śledzić pojedynczą, ostateczną transakcję między konsumentem końcowym a producentem, niż dowiedzieć się, ile wyprodukowano w każdej jurysdykcji podatkowej. W przypadku Przebudzonej Mocy, musisz wiedzieć, w jakim stopniu film, który został wyprodukowany na całym świecie, został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, aby skutecznie tylko wiedzieć, ile biletów zostało sprzedanych w Stanach Zjednoczonych. .

Konsekwencją tego przejścia do bazy docelowej jest to, że skutecznie zamyka on rodzaj erozji bazy istniejącej w bieżącym systemie. W obecnym systemie firmy produkujące towary na całym świecie mają zachętę do sztucznie przesuwać swoje lokalizacje produkcyjne poprzez zawyżanie ich kosztów uzyskania przychodów w Stanach Zjednoczonych i zawyżanie swoich dochodów podlegających opodatkowaniu w jurysdykcjach o niższych podatkach. Pod podatkiem docelowym lokalizacja produkcji nie ma znaczenia, co oznacza, że ​​ta technika przenoszenia zysku staje się niemożliwa. Podatek od miejsca przeznaczenia ignoruje transakcje transgraniczne, które to umożliwiają, ponieważ koszt importu nie podlega już odliczeniu, a dochód z eksportu nie podlega już opodatkowaniu.

Niemożność firm, aby przesunąć zyski oznacza również, że znaczna część kodu podatkowego w USA może zostać uproszczona. Po pierwsze pozwoliłoby to na wyeliminowanie przepisów dotyczących cen transferowych w transakcjach międzynarodowych. Ponieważ transakcje te nie mają już znaczenia dla krajowego obowiązku podatkowego, nie ma potrzeby ich nadzorowania. Ponadto eliminacja obecnie obowiązujących technik przenoszenia zysków eliminuje potrzebę stosowania innych złożonych przepisów zapobiegających erozji, takich jak podczęść F, które uniemożliwiają przedsiębiorstwom korzystanie z wysoce mobilnych dochodów w celu uniknięcia opodatkowania w Stanach Zjednoczonych.

Nie oznacza to, że podatek od przeznaczenia jest odporny na złożoność i unikanie podatków. Czasami trudno jest dokładnie określić, gdzie znajduje się klient. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku usług i towarów cyfrowych. To jest coś, nad czym OECD pracuje od wielu lat w kontekście podatku od wartości dodanej opartego na miejscach przeznaczenia w ramach ich inicjatywy „BEPS”. Konieczne jest zajęcie się tymi kwestiami w ostatecznym prawodawstwie.

Jednak wyzwania i złożoność systemu opartego na lokalizacji docelowej są prawdopodobnie znacznie mniej poważne niż w systemie opartym na źródle.

Pod żadnym pozorem nie jest to jedyny sposób na reformę kodeksu podatkowego w USA oparty na miejscu przeznaczenia. Stany Zjednoczone mogą przenieść się w kierunku krajów europejskich, które wprowadziły „terytorialne” systemy podatkowe w ciągu ostatniej dekady. Jednak, jak stwierdzono powyżej, podatki od przedsiębiorstw oparte na pochodzeniu są podatne na unikanie opodatkowania. Dlatego prawie każdy rozwinięty kraj z terytorialnym podatkiem od przedsiębiorstw ma surowe przepisy anty-bazowe.

Ci, którzy woleliby reformę bez dostosowania na granicach, będą musieli poważnie potraktować takie propozycje, jak propozycja reformy podatkowej Dave Camp „Opcja C” i ogólnoświatowy minimalny podatek byłego prezydenta Obamy, jako opcja zapobiegająca międzynarodowemu unikaniu opodatkowania.

Problemy z międzynarodowym systemem podatkowym Stanów Zjednoczonych są dobrze znane. Przejście do terytorialnego systemu podatkowego i obniżenie stawki złagodziłoby kwestię inwersji i przenoszenia dochodów, ale problemy pozostałyby. Zasadniczo podatek dochodowy od osób prawnych jest podatny na unikanie opodatkowania, ponieważ nakłada się go na trudną do zdefiniowania podstawę. Przejście do podatku od działalności gospodarczej opartego na lokalizacji docelowej zmniejszyłoby zakres unikania opodatkowania, ponieważ jego podstawowa sprzedaż krajowa jest znacznie łatwiejsza do śledzenia. Pod żadnym pozorem podatek od miejsca przeznaczenia nie wyeliminowałby wszystkich zawiłości nowoczesnego systemu podatkowego i unikania opodatkowania, ale stanowi ulepszenie w stosunku do obecnego systemu międzynarodowego opodatkowania.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz