Zarządzanie projektem budowlanym #5

Plan uruchomienia i lista: Plan uruchomienia i lista uruchomień powinny zostać uruchomione na wczesnym etapie projektowania i stale aktualizowane wraz z postępem projektu. Plan uruchomienia ma na celu zapewnienie kierunku procesu uruchamiania podczas budowy; rozwiązywać problemy związane z planowaniem, rolami i obowiązkami; oraz pomoc w zakresie sprawozdawczości, zatwierdzeń i koordynacji. Jest to systematyczny proces zapewniający, że budynki działają zgodnie z projektem i wymaganiami operacyjnymi właściciela.

 

Proces kontroli projektu: Proces kontroli projektu śledzi i zarządza zakresem, kosztem i harmonogramem projektu budowlanego. Celem tego procesu jest ustalenie linii bazowej, śledzenie wydajności względem linii bazowej, prognozowanie skuteczności po zakończeniu i porównanie z linią podstawową oraz identyfikacja zmian i monitorowanie efektów do linii podstawowej.

 

Definicja wymagań projektu: Znany również jako zestawienie prac, niniejszy dokument zawiera szczegóły dotyczące elementów projektu. W definicji wymagań projektowych (PRD) kierownik projektu wyjaśnia zakres prac i cel projektu. Pomaga zainteresowanym stronom, członkom zespołu i stronom zewnętrznym zrozumieć cel projektu i zachowuje się jak rekord początkowych oczekiwań.

 

Rysunki powykonawcze: Znane również jako rysunki rekordowe, są to edytowane rysunki dostarczone przez wykonawcę na końcu projektu. Odzwierciedlają one wszystkie zmiany dokonane na rysunkach roboczych podczas procesu budowy i pokazują wymiary, geometrię i lokalizację wszystkich elementów zawartych w umowie. Rysunki powykonawcze zapewniają szybki wgląd w istniejący projekt i uchwycenie odchyleń od oryginalnych dokumentów.

 

Codzienna dokumentacja: prowadzenie dzienników, dzienników i codziennych raportów z działań projektowych działa jako przewodnik po zakończeniu pracy i może łagodzić wszelkie szkody. Ten rodzaj dokumentacji może pokazać, w jaki sposób udzielono odpowiedzi na pytania, jak rozwiązywano problemy i śledził nietypowe warunki w określonym dniu. Przechowując te codzienne dzienniki, pozostawiasz papierowy ślad w całym projekcie na wypadek, gdyby później coś poszło nie tak.

 

Na koniec tworzone są robocze rysunki. Są to ostateczne specyfikacje projektu i ilustracje, które budowniczowie wykorzystują do budowy, a wykonawcy dodają do swojej oferty.

Planowanie strategii

 

Porządkowanie dokumentów pomaga w kategoryzacji ważnych informacji o projekcie i nadaniu im priorytetu, a gdy wszystko jest już przechowywane w centralnej lokalizacji, można opracować harmonogram projektu.

 

Dobrze zdefiniowany harmonogram zapewnia uporządkowane podejście do planowania, identyfikuje problemy, zanim się pojawią, prognozuje przepływy pieniężne i ocenia wymagania dotyczące zasobów.

 

Oto podstawowe i zaawansowane techniki planowania:

 

Wykresy Gantta: Wykres Gantta to najprostszy sposób na stworzenie harmonogramu budowy. Umożliwia wizualizację osi czasu projektu poprzez przekształcenie nazw zadań, dat, czasów trwania i dat końcowych w kaskadowe horyzontalne wykresy słupkowe. Dowiedz się więcej o tworzeniu i stosowaniu wykresów Gantta w arkuszu Smartsheet.

Harmonogram ścieżki krytycznej: Najczęściej stosowaną techniką planowania jest metoda ścieżki krytycznej. Ta metoda oblicza minimalny czas zakończenia projektu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia wszystkich zadań projektu. Określa najważniejsze zadania, które w przypadku opóźnienia spowodują opóźnienie całego projektu. Metoda ścieżki krytycznej pomaga w ograniczeniu czasu, zarządzaniu zasobami i porównywaniu planowanych z rzeczywistymi. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz ostateczny przewodnik po metodzie ścieżki krytycznej.

 

Line of Balance: ta technika szeregowania najlepiej nadaje się do powtarzalnej pracy i często jest wykorzystywana przy budowie dróg. Jest to proces kontroli zarządzania gromadzeniem, mierzeniem i prezentowaniem faktów odnoszących się do czasu, wszystkie mierzone według określonego planu. W harmonogramie linii sald należy przydzielić zasoby dla każdego kroku, aby upewnić się, że następny krok nie jest opóźniony.

Q Harmonogram: ta forma harmonogramowania budowy odnosi się do sekwencji działań, relacji między zadaniami i całkowitego kosztu ukończenia projektu. Obejmuje on cały plac budowy i zapobiega jednoczesnemu występowaniu dwóch konkurencyjnych działań w tym samym miejscu. Chociaż technika ta jest najbliższa rzeczywistości, wymaga specjalnego oprogramowania i może wymagać od kierownika projektu więcej wysiłku, aby ocenić analizy kosztów dla różnych generowanych alternatyw harmonogramów.

 

Problemy, problemy i kwestie prawne w projekcie budowlanym

 

Projekty budowlane ciągle się zmieniają, a stały poziom niepewności często może powodować konflikt z zespołami projektowymi. Kierownicy projektów budowlanych często mają za zadanie rozwiązywanie sporów, identyfikowanie i ograniczanie ryzyka oraz zrozumienie skutków prawnych.

 

Oto, co menedżerowie projektu budowlanego powinni wiedzieć:

Jak rozwiązywać spory

 

Konflikty nieuchronnie pojawiają się w każdym projekcie. Zadaniem kierownika projektu jest rozwiązywanie sporów, dzięki czemu zespół może pozostać produktywny i dobrze współpracować. Ewentualne konflikty w projekcie mogą obejmować słabą komunikację, brak jasności, konflikt interesów, ograniczone zasoby lub walki o władzę. Chociaż każdy konflikt jest inny, istnieje kilka strategii rozwiązywania problemów, które możesz zastosować:

 

Mediacja: wynajęty zostanie mediator zewnętrzny w celu rozstrzygnięcia sporów między obiema stronami. Ta strategia jest najtańsza i najmniej czasochłonna.

Mini-Trial: mini-trial odbywa się w nieformalnym otoczeniu z doradcą lub adwokatem, któremu należy zapłacić. Umowa nie wiąże i może zostać zerwana. Minimalny okres próbny zabiera więcej czasu i więcej pieniędzy niż mediacja.

Arbitraż: Arbitraż jest najdroższym i czasochłonnym sposobem rozwiązania konfliktu. Każda strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, podczas gdy świadkowie i dowody są przedstawiane. Następnie arbiter wydaje orzeczenie, a jego ostateczna decyzja jest wiążącą umową.

 

Możesz również polubić

Dodaj komentarz