Zarządzanie projektem budowlanym #6

Jak stworzyć plan zarządzania ryzykiem

 

Koncentrując się na zapobieganiu, menedżerowie projektów mogą poświęcić mniej czasu na radzenie sobie ze spontanicznymi problemami i więcej czasu na zmniejszenie ich wpływu. Plan zarządzania ryzykiem służy do zarządzania wszystkimi ryzykami projektu, określa role personelu projektu w zarządzaniu ryzykiem oraz identyfikuje potencjalne ryzyka i kategoryzuje je pod względem prawdopodobieństwa i wpływu.

 

Zrozum zasady prawne

 

Kiedy kierownicy projektów muszą negocjować umowy, zajmować się wymogami licencyjnymi jurysdykcji, ubezpieczać zakup i zarządzać bezpieczeństwem na stanowisku pracy, zrozumienie zasad prawnych może zaoszczędzić czas i pieniądze. Istnieje kilka obszarów odpowiedzialności w zarządzaniu budową. Może wystąpić roszczenie o niewykrywanie wadliwej pracy, jeśli oferta przekroczy wartość szacunkową, jeśli zostanie zwiększony narzut, lub jeśli projekt zostanie opóźniony. Większość zasad odpowiedzialności zawodowej nie obejmuje żadnego aspektu wadliwego wykonania (np. Produkcji lub instalacji) lub ryzyka gospodarczego, dlatego kierownicy projektów muszą upewnić się, że mają odpowiedni zasięg i robią wszystko, aby uniknąć zobowiązań i roszczeń.

Jak przygotować plan kontroli jakości

 

Plan kontroli jakości zapewnia, że ​​budynek osiągnął określony standard. Kontrola jakości jest ostatnim krokiem, jaki przechodzi projekt przed dostarczeniem go właścicielowi, i składa się z szeregu systemów i procedur, aby upewnić się, że spełnia on najwyższe standardy. Kierownicy projektów będą musieli ocenić, jak przetestować jakość, utworzyć krok po kroku proces audytu projektu, a także dokonać przeglądu i przeglądu planu w celu znalezienia nowych obszarów problemowych. Będą również musieli posiadać wiedzę na temat zarządzania bezpieczeństwem i kodów, kodów budowlanych i kodów zgodności, a następnie uwzględnić te aspekty w planie.

Jak przewidywać i przeciwdziałać wpływom budowlanym na środowisko i otoczenie

 

Kierownicy projektów budowlanych i ich zespoły mogą planować licencjonowanie, pozwolenia i wszystkie środki lokalnych przepisów, ale czasami natura odgrywa rolę w procesie budowlanym. Oto kilka sposobów, w jakie flora i fauna, ziemia i morze mogą wpłynąć na twój plan projektu – i jak sobie z nimi poradzić.

 

Kurz i błoto: nadmiernie zakurzone warunki mogą być spowodowane przez pojazdy budowlane po prostu jeżdżące po miejscu, a tym bardziej poruszające się od miejsca do miejsca. Ponieważ zwiększona zawartość cząstek stałych może zakłócić działalność pobliskich firm i domów, właściciele projektów budowlanych mogliby dobrze kontrolować ilość pyłu. Jednym z łatwych sposobów jest doprowadzenie ciężarówki wodnej przez teren i spryskanie terenu. Tworzy to jednak błoto, które może rozprzestrzeniać się na otaczające obszary za pośrednictwem pojazdów budowlanych. Aby przeciwdziałać temu rozwojowi, właściciele projektu powinni uzyskać zamiatarkę uliczną do czyszczenia dróg.

 

Zanieczyszczenie wód burzowych: projekty budowlane mogą wprowadzać obce elementy do ziemi. W przypadku uderzenia burzy, odpływ może przenosić te potencjalne zanieczyszczenia do pobliskich strumieni, rzek, jezior, warstw wodonośnych, mokradeł lub wód przybrzeżnych.

 

Zagrożone gatunki: Jeśli zagrożony gatunek zostanie znaleziony na budowie, strona musi zakończyć działalność tak długo, jak długo władze będą musiały ocenić sytuację. Po podjęciu decyzji wykonawca wprowadza właściwy sposób postępowania, aby nie przeszkadzać gatunkom.

 

Roślinność: Zwierzęta nie są jedynymi chronionymi bytami; drzewa i roślinność na budowie mogą również podlegać ochronie środowiska. Kierownik projektu budowlanego może stanąć przed wyznaczeniem strefy bezpiecznej dla wzrostu, być może za pomocą ogrodzenia lub taśmy zabezpieczającej.

 

Mokradła: Mokradła są jednymi z najbardziej chronionych obszarów w Stanach Zjednoczonych. Wykonawcy i budowniczowie muszą być szczególnie czujni w zapobieganiu przedostawaniu się zanieczyszczeń lub nieuregulowanych materiałów do tych stref.

 

Historyczne lub kulturowe artefakty: Ta klasyfikacja może obejmować groty strzał, odłamki garncarskie, wczesne narzędzia, kości i wiele innych. Jeśli na budowie znajdują się jakieś artefakty, wszystkie prace muszą się zatrzymać, aż do momentu, w którym można je przejrzeć i usunąć.

 

Dowiedz się więcej o Smartsheet dla budownictwa

Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi

 

Istnieje wiele wszechstronnych aplikacji internetowych, chmurowych i mobilnych, które usprawniają komunikację, upraszczają zarządzanie dokumentami i zwiększają efektywność zarządzania budową.

 

Oto niektóre z najlepszych narzędzi do zarządzania konstrukcją:

Smartsheet

 

Smartsheet to zainspirowane arkuszem kalkulacyjnym narzędzie do zarządzania pracą z solidnymi funkcjami współpracy i komunikacji. Dzięki gotowym szablonom konstrukcji łatwo jest utworzyć oś czasu, śledzić postępy, zarządzać dokumentami i porządkować szczegóły. Wykresy Gantta są automatycznie tworzone i automatycznie dostosowywane za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana, dzięki czemu można udostępniać najbardziej aktualną oś czasu członkom zespołu lub interesariuszom. Możesz przesyłać pliki z komputera, Google Drive, Box, Dropbox, Evernote lub dodać adres URL, tworząc centralne repozytorium dla całej dokumentacji projektu i umów. Członkowie zespołu mogą prowadzić dyskusje bezpośrednio w arkuszu i ustawiać przypomnienia i alerty, aby wszyscy znajdowali się na tej samej stronie. Na koniec Smartsheet integruje się z innymi aplikacjami, takimi jak DocuSign (aby usprawnić proces zamówienia poprzez zbieranie podpisów elektronicznych), Harvest (aby automatycznie tworzyć faktury) i Google Apps (aby zsynchronizować kalendarz i dodać lub edytować informacje bezpośrednio z Gmaila).

 

Buildertrend

 

BuilderTREND to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami budowlanymi dla budowniczych domów i remodelerów. Pomaga budowniczym komunikować się z podwykonawcami o zadaniach i pozwala klientom zobaczyć stan w czasie rzeczywistym na temat ich domu i kosztów. BuilderTrend pozwala tworzyć propozycje, upraszczać proces licytacji, wysyłać dokumenty, tworzyć harmonogramy i zarządzać relacjami z klientami.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz