Zarządzanie projektem budowlanym #9

Tytuły i definicje zadań zarządzania budową

 

W zarządzaniu projektami budowlanymi istnieje wiele różnych ról, a niektóre wymagają bardziej technicznego zaplecza. Oto niektóre z tytułów i ich definicji:

 

Inżynier / inspektor terenowy: Inżynier terenowy lub inspektor nadzoruje pracę załogi znanej jako strona przeprowadzająca badanie. Ta strona jest odpowiedzialna za wytyczenie punktów referencyjnych i znaczników, które poprowadzą proces budowy. Zanim rozpocznie się jakakolwiek inna praca, strona ankieta musi zdefiniować prawne granice gruntów, na których praca będzie wykonywana.

Inżynier projektu: inżynier projektu działa jako łącznik między kierownikiem projektu a aspektami technicznymi projektu. Jest on zwykle główną osobą techniczną dla konsumenta i zajmuje się planowaniem, planowaniem i prognozowaniem zasobów dla działań inżynieryjnych. W niektórych przypadkach inżynier projektu jest taki sam jak kierownik projektu, ale większość czasu, obie role dzielą wspólną odpowiedzialność za prowadzenie projektu.

Powiatowy inżynier budownictwa: Powiatowy inżynier budowlany zarządza działem działu technicznego, w tym inżynierią, kontraktem, inspekcją i innymi. Koordynuje również z innymi działami i agencjami zewnętrznymi. Ta pozycja jest również podobna do menedżera projektu; zazwyczaj wymaga to jednak wiedzy z zakresu inżynierii lądowej.

Koordynator projektu: Koordynator projektu pomaga kierownikowi projektu we wszystkich codziennych działaniach. Może on pełnić funkcję łącznika między klientami, podwykonawcami, architektami, właścicielami i generalnymi umowami dotyczącymi aktywnych projektów; utrzymywać i monitorować zapisy; śledzić budżety; i wykonywać inne ogólne obowiązki.

Project Manager: kierownik projektu budowlanego nadzoruje projekty od początku do końca, upewniając się, że kończą się na czas i na budżet. Planuje wszystkie aspekty procesu budowlanego, w tym zatrudnianie wykonawców, negocjowanie umów, ustalanie budżetów, przestrzeganie przepisów budowlanych i bezpieczeństwa oraz rozwiązywanie konfliktów.

Kierownik budowy: znany również jako kierownik budowy, kierownik budowy odpowiada za prowadzenie i zarządzanie placem budowy. Ściśle współpracuje z architektami przy opracowywaniu projektów, tworzeniu harmonogramów projektów, ustalaniu kosztów materiałów i robocizny, zbieraniu zezwoleń i harmonogramom prac na miejscu.

Operations Manager: menedżer operacji pracuje w dużej firmie budowlanej, która nadzoruje wiele projektów jednocześnie. Opracowuje strategie budowlane i współpracuje z kierownikiem projektu w celu zarządzania alokacją zasobów. Współpracuje również z inżynierami budowlanymi, aby stworzyć kontrole jakości, które musi przejść projekt, zanim zostanie dostarczony właścicielowi.

 

Zarządzanie projektami budowlanymi oferuje wiele bardziej technicznych ról i miejsc pracy za kulisami, w tym inżyniera projektu, inżyniera planowania i architekta projektu, aby wymienić tylko kilka. Ale tak zwane umiejętności miękkie są równie ważne przy realizacji projektu, dlatego też pożądane są również kierownicy projektów, administratorzy dokumentów projektowych, inżynierowie planujący / planowania, planiści projektów, kierownicy projektów, przedstawiciele ubezpieczeniowi i inżynierowie.

 

Zarządzanie projektami zrównoważonego budownictwa

 

Zielona budowa, ukierunkowana na tworzenie struktur bardziej energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska, to ogromny obszar wzrostu w branży budowlanej. „Zielony budynek” odnosi się do wysiłków mających na celu zapewnienie, że zarówno rzeczywista struktura, jak i proces budowy są odpowiedzialne środowiskowo.

 

Kierownicy projektów nadzorujący zrównoważony projekt budowlany muszą zrozumieć, w jaki sposób projekt wpływa na środowisko, zapewnić, że odpady są odpowiednio unieszkodliwiane, znaleźć bardziej ekologiczne materiały i zastosować wydajne metody budowlane. Musi także rozumieć kwestie środowiskowe i zgodność ze środowiskiem w budowanym obszarze. Wielu zielonych kierowników projektów musi posiadać praktyczną wiedzę na temat wymagań związanych z dokumentacją Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Lista terminologii i akronimu

 

A & E: architektoniczne i inżynieryjne

BOT: buduj transfer operacyjny

BOO: buduj własną działalność

CA: administrator kontraktu

CIP: plan poprawy kapitału

CM: kierownik budowy

CPI: wskaźnik efektywności kosztowej

CPM: metoda ścieżki krytycznej

CREM: zarządzanie nieruchomościami korporacyjnymi

D / B: zaprojektuj / zbuduj

D / B / B: design / bid / build

DBOT: projektuj buduj transfer operacyjny

EA: ocena środowiska

EIS: Oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko

EPC: inżynieria, zamówienia i budowa

FBOT: transfer operacji budowania finansów

FEIS: ostateczne oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko

FONSI: stwierdzenie braku znaczącego wpływu

GC: umowa generalna

GEC: główny konsultant inżynieryjny

GM: dyrektor generalny

GMP: gwarantowana cena maksymalna

JV: joint venture

LEED: Przywództwo w zakresie projektowania energii i środowiska

MC: umowa o zarządzanie (głównie Wielka Brytania)

MPC: wiele umów pierwszorzędnych

MPO: organizacja planowania metropolitalnego

OFE: właściciel umeblowany sprzęt

OSHA: Administracja bezpieczeństwa i higieny pracy

O & M: operacje i konserwacja

LUB: przedstawiciel właściciela

PC: kontrola projektu

PD: dyrektor projektu

PFI: prywatna inicjatywa finansowa

PL: lider projektu

PM: kierownik projektu

PMC: konsultant ds. Zarządzania projektami

PMO: nadzór nad zarządzaniem projektem

PMP: plan zarządzania projektem

PRD: definicja wymagań projektowych

ProgM: zarządzanie programem

RE: inżynier rezydent

REM: zarządzanie nieruchomościami

RFC: żądanie zmiany

RFI: prośba o informacje

Zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe

SOW: zakres prac

SPI: wskaźnik wydajności harmonogramu

VE: inżynieria wartości

WBS: struktura podziału pracy

 

Więcej zasobów budowlanych

 

Dzięki wielu interesariuszom setki szczegółów i dziesiątki dokumentów, projekty budowlane mogą być skomplikowane i trudne w zarządzaniu. Kluczem do sukcesu jest jednak nieustanne uczenie się, utrzymywanie porządku i komunikowanie się często i wyraźnie.

 

Aby pomóc Ci stać się skutecznym kierownikiem projektu budowlanego, stworzyliśmy szablony zarządzania projektami, które są niezbędne. Możesz pobrać szablon budżetu budowy, estymator konstrukcji, harmonogram budowy i wiele więcej.

 

Oprócz gotowych szablonów konstrukcyjnych Smartsheet może usprawnić organizację, planowanie i zarządzanie dokumentami w kolejnym projekcie budowlanym. Dzięki automatycznym wykresom Gantta i ścieżce krytycznej, bardzo prostym załącznikom plików oraz alertom i przypomnieniom można zbudować centralne repozytorium, w którym każdy może uzyskać dostęp do szczegółów projektu w czasie rzeczywistym. Produkt zapewnia również szeroką gamę inteligentnych widoków: widok Gantta, widok kart, widok kalendarza i kokpity (poniżej obrazu). Niezależnie od tego, czy jesteś inżynierem terenowym, czy menedżerem operacji, Smartsheet działa tak, jak chcesz.

Możesz również polubić

Dodaj komentarz